Blogg
29.01.2024

Egentliga Finlands landsbygdsansikte i januari: företagsexpert Anders Bäckman

Egentliga Finlands landsbygdsnätverk presenterar en av sina medlemmar i det gemensamma landsbygds-nyhetsbrevet och på landsbygdsnätverkets blogg en gång i månaden.

Hej, 

jag heter Anders Bäckman och jobbar som företagsexpert inom landsbygdstjänster på näringsansvarsområdet på NTM-centralen i Egentliga Finland. Mitt specialiseringsområde är förnyelsebar energi. Jag arbetar med lantbrukets strukturstöd och företagsstöd som hör under EU:s gemensamma landsbygdspolitik. Jag har innehaft min nuvarande tjänst sedan april 2023, då min företrädare gick i pension. Till utbildningen är jag diplomingenjör och ekonomie magister. 

 I lantbrukets strukturstöd understöds investeringar för förnyelsebar energi, där energin produceras för eget bruk inom lantbruket. Företagsstöd beviljas för investeringar där den producerade energin säljes. De kan beviljas till anläggningar med maximalt 2 MW effekt som producerar el, värme, drivmedel eller biogas. Företagsstöd beviljas inte för vind- eller solkraftverk. 

Till mina arbetsuppgifter hör bland annat att fungera som handläggare för ansökningar om investeringsstöd, samt teknisk och ekonomisk företagsrådgivning i frågor som är kopplade till investeringar i förnyelsebar energi. Förutom med förnyelsebar energi, jobbar jag också i varierande grad med andra företagsstöd. Jag är tvåspråkig och betjänar gärna kunder på både finska och svenska. 

Hittills har jag till största delen jobbat med solpanelsinvesteringar som finansierats genom lantbrukets strukturstöd. Så småningom hoppas jag att få jobba mera mångsidigt med olika former av förnyelsebar energi i samband med den gröna omställningen. 

Jag är ursprungligen hemma ifrån Helsingfors, därifrån jag flyttade till Åbo för att studera för lite över 20 år sedan. Jag bekantade mig med förnyelsebar energi i de fördjupade studierna, då jag studerade till diplomingenjör inom kemisk processteknik på Åbo Akademi. Mitt diplomarbete anknöt till förbränning av jordbruksrester i el- och värmeproduktion. 

Efter DI-examen slutförde jag också magisterstudier i företagsekonomi på Åbo Akademi vid sidan om visstidsanställningar, entreprenörskap och arbetssökande. Då gjorde jag bland annat en förstudie om energiproduktion i skärgården baserad på lokal biomassa för Pargas stads näringslivstjänster. 

Efter att ha jobbat med ekonomiförvaltning i Polen fick jag jobb inom ekonomitjänster på den då redan från tidigare bekanta arbetsgivaren Pargas stad. Den vägen kom jag in på att jobba inom ekonomiförvaltning i den offentliga sektorn, där jag fick färdigheter och erfarenheter som kompletterar min diplomingenjörsutbildning, som jag har nytta av i min nuvarande tjänst. Efter att ha jobbat flera år inom ekonomiförvaltning i den kommunala sektorn, sökte jag min nuvarande tjänst, där jag också kan utnyttja min diplomingenjörskompetens, vilket alltid har varit mitt mål. 

De senaste åren har en stor del av min fritid upptagits av ett frontmannahus med renoveringsskuld i Teräsrautela i Åbo. Förutom att sköta huset och gården, går jag på vinterhalvåret på Arbis kurser och simmar i både i simhallar och i vak. På sommaren seglar jag och besöker ofta utebadet i Samppalinna, som ligger behändigt bredvid statens ämbetshus i Åbo. 

Relaterade teman

Osaaminen