Blogilinkki
05.02.2024

Kunde just din djärva idé få din by att blomstra?

När befolkningen och servicen på landsbygden minskar skapar det utmaningar för boende- och företagsmöjligheterna i byarna. När tjänsterna rymmer iväg till centrumen hotar det vardagens smidighet och väcker också oro för säkerheten. Visste du att man ändå inte behöver underkasta sig detta? Kanske är det just din idé som är det geniala påfund som leder till en betydande förändring i din region. En ny metod att göra saker kanske faktiskt är bättre och smidigare och skapar förutsättningar för välbefinnande.


Relaterade teman

Digitalisering
Landsbygdens tjänster
Älykkäät kylät