Blogg
19.02.2024

Egentliga Finlands landsbygdsansikte i februari: landsbygdsombudsman Riikka Gustafsson

Egentliga Finlands landsbygdsnätverk presenterar en av sina medlemmar en gång i månaden. I februari får Someros landsbygdsombudsman Riikka Gustafsson sin tur.

Hej!

Jag är Riikka Gustafsson och arbetar som landsbygdsombudsman vid Somero stads landsbygdsenhet. Jag utexaminerades som agrolog (YH) från Mustiala år 2006. Sedan jag utexaminerades har jag arbetat med landsbygdsförvaltningen, först knappt två år som vikarie för landsbygdsombudsmannen i dåvarande Kylmäkoski kommun, och 2008 fick jag en fast tjänst vid min hemkommun, Somero stad. Jag arbetar alltså fortfarande på samma plats, även om vi senare har övergått till större samarbetsområden. Somero producerar för närvarande landsbygdsförvaltningstjänster även för Forssa och Tammela.

De senaste åren har jag varit familjeledig, och under den tiden har jag fått två döttrar som nu är 3 och 5 år gamla. Nu har jag arbetat heltid igen i drygt ett år. Jag hoppade rakt in i den djupa ändan, en ny stödperiod. Året har varit minst sagt arbetsfyllt. Under året har jag lärt mig mycket nytt och tagit mig an helt nya arbetsuppgifter, bland annat administrativ övervakning och behandling av utredningsbegäran om satellituppföljningen. Men allt har gått bra och jordbrukarna har förhållit sig sakligt till dessa begäranden. Under det första året har vi alla fått lära oss mycket nytt, och tyvärr har vi också glömt bort vissa saker, till exempel när det gäller växttäcke vintertid som omfattas av stöd för miljösystem. Här har dock administrationen kommit oss till mötes på ett fint sätt, och nu är det möjligt att komplettera ansökan. Det är nog rimligt. Det har varit trevligt att ringa dessa gårdar och berätta goda nyheter för en gångs skull.

Det bästa med mitt arbete är just dessa kundkontakter och trevliga möten med jordbrukarna. Det är kryddan i det här arbetet. Tyvärr får vi numera ganska sällan besök på kontoret, då man nästan helt och hållet har övergått till elektronisk ärendehantering. Utvecklingen har underlättat många saker, men baksidan är att vi så småningom tappar kontakten med jordbrukarna. Det finns jordbrukare som vi inte har träffat på åratal. En annan fråga som oroar mig är den snabba strukturomvandlingen. Gårdar lägger ner sin verksamhet i rasande fart. När jag började här vid Somero stad år 2008 fanns det 643 gårdar, nu är det bara 343 kvar. Nästan varannan gård har alltså lagt ner, vilket är mycket sorgligt. Och förändringen kommer inte att stanna vid det här. Hur ska det här sluta, hur många gårdar blir kvar här? Det är svårt att hitta nya företagare i den här branschen. Varför? Eftersom det är lättare att få sitt levebröd någon annanstans. Eftersom enhetsstorleken ska vara mycket stor för att man ska kunna försörja sig som jordbrukare. Eftersom det är svårt att samordna annat arbete och deltidsodling. Jag vet allt det här.

Jag arbetar också själv som jordbrukare i bisyssla. På våren sås den 18:e sådden för min egen räkning. Tillsammans med min man odlar vi på min hemgård här i Somero, där vi också bor. Min man odlar också på sin egen hemgård i Yläne tillsammans med sin bror som en jordbrukssammanslutning. Det finns mycket att samordna. Små barn, två lantgårdar, mitt lönearbete, och dessutom är min man serviceföretagare. Livet är hektiskt. Tidigare hade jag en passion för dansbanedans, men i och med barnen har jag fått sluta med det nästan helt och hållet. Kanske en dag återvänder jag till min älskade hobby. Jag var också med i kommunalpolitiken i flera år, men det blev jag också tvungen att avstå från. Tiden räcker inte till allt.

För närvarande fylls livet alltså av barn, vardag och arbete, och så ska det också vara. Om livet har lärt mig något, så är det att allt har sin tid. Livet förändras hela tiden och ibland måste man göra val. Ett val som jag är nöjd med i mitt liv är att jag har valt att söka mig till den här branschen och fortsätta det arbete som mina föräldrar och mor- och farföräldrar har påbörjat. Att vara en del av generationskedjan. Båda mina jobb kompletterar varandra, även om jag ofta har svårigheter med tidsanvändningen. Livet på landsbygden är ändå ett viktigt värde och en enorm rikedom – det vill jag också föra vidare till mina efterkommande.

 

Riikka Gustafsson

Landsbygdsombudsman, Somero stad

Landsbygdsförvaltningens samarbetsområde: Forssa, Somero, Tammela


Relaterade teman

Maatalous