Utbildning
21.03.2024 kl. 09:00 - 15:00

Egentliga Finlands stödutbildning för jordbrukare (Teams)

Välkommen med på stödutbildning för jordbrukare i Egentliga Finland torsdag 21.3 kl. 9–15 som ordnas av Egentliga Finlands NTM-central tillsammans med intressegrupper.

Utbildningen, som ordnas på distans via Teams, är öppen och avgiftsfri för alla.

Det utlovas information om stöd som hör till EU:s jordbruksfinansiering samt om villkoren för och tillsynen över stöden. Dessutom ges praktiska tips för stödansökan och användningen av Vipu-mobilen.

Program

 • Kl. 9.00 Välkommen, stödsystemet och aktuella frågor: Mia Forssell, NTM-centralen i Egentliga Finland
 • Kl. 9.15 Villkorlighet – obligatoriska, gemensamma krav för alla jordbrukare: Kai Alajoki, NTM-centralen i Egentliga Finland
 • Kl. 10.00 Grundläggande inkomststöd, stöd för unga jordbrukare, produktionskopplade stöd: Kaisa Kauranen, Pemars landsbygdstjänster
 • Kl. 10.15 Stöd för miljösystem: Susanne Mäkelä, Pemars landsbygdstjänster
 • Kl. 10.45 PAUS
 • Kl. 11.00 Miljöersättning (miljöförbindelse, kompensationsersättning): Kai Alajoki, NTM-centralen i Egentliga Finland
 • Kl. 11.45 LUNCH
 • Kl. 12.15 Miljöavtal inom miljöersättningen: Mia Forssell, NTM-centralen i Egentliga Finland
 • Kl. 12.45 Observationer och ändringar i stödövervakningen: Kai Alajoki, NTM-centralen i Egentliga Finland
 • Kl. 13.15 Vipu-mobilen, möjlighet att ändra stödansökan: Kaisa Kauranen, Pemars landsbygdstjänster
 • Kl. 13.40 PAUS
 • Kl. 13.45 Praktiska tips inför växtsäsongen 2024: Nora Lindroos, ProAgria Finska Hushållningssällskapet
 • Kl. 14.20 Korta infosnuttar:
  • Investeringsstöd i lantbruket: Hanna Esch, NTM-centralen i Egentliga Finland
  • Aktuellt i ekologisk produktion: ekoteamet vid NTM-centralen i Egentliga Finland
  • Gips-projektet och avtal om jordens bördighet: Mats Willner, NTM-centralen i Egentliga Finland
  • Ta hand om bonden: LPA
 • Kl. 14.50 Frågor och diskussion
 • Kl. 15.00 Avslutning

Moderator: Helena Fabritius, SLC Åboland

Anmäl dig i Webropol! Utbildningens språk är svenska.

Motsvarande utbildning hålls på finska tisdag 19.3 kl. 9–15.

Tillställningen spelas in. Inspelningen och materialet publiceras senare på landsbygd.fi/egentliga-finland.

NTM-centralen i Egentliga Finland ordnar under våren 2024 sammanlagt 11 utbildningar om jordbrukarstöd i omfattande samarbete med kommunernas landsbygdstjänster och andra intressentgrupper inom landsbygdsförvaltningen. Dessutom utlovas många utbildningar som ordnas av kommunerna. Läs mer (landsbygd.fi)!

Relaterade teman