14.04.2023 kl. 13:00 - 15:30

Hållbart kvinnligt entreprenörskap på landsbygden

Hållbart kvinnligt entreprenörskap-Vad betyder hållbart företagande i praktiken? Hur kan entreprenörskapsresan mot mer hållbarhet se ut? Hur uppstår nya företag på landsbygden inom hållbarhetsfrågor? Vilka möjligheter finns för finansiering?

Föreläsare på seminariet ”Hållbart kvinnligt entreprenörskap” den 14.4 kl. 13-15:30 i Vasa på Hanken, Svenska Handelshögskolan. 

 

Man Yang

Man Yang är biträdande professor (tentune track) vid Institutionen för Företagsledning och organisation vid Hanken Svenska Handelshögskolan i Vasa. Hon är också postdoktor vid Finlands Akademi för sitt post-doc-projekt ”hållbart entreprenörskap och entreprenöriella ekosystem” finansierat av Finlands Akademi (2020–2023). Doktor Yang var gästforskare vid Copenhagen Business School höstterminen 2022 och har ett brett nätverk med samarbetspartners från universitet utomlands. Hennes nuvarande forskningsintressen inkluderar hållbart entreprenörskap, kvinnligt entreprenörskap, internationellt entreprenörskap och entreprenöriella ekosystem.

Man Yang is an Assistant Professor (tenure track) in Management and Organisation at Hanken School of Economics in Finland. She is also an Academy of Finland Postdoctoral Researcher of her post-doc project “sustainable entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems” funded by the Academy of Finland (2020-2023). Dr Yang was a visiting research fellow at Copenhagen Business School in the autumn semester of 2022 and has a wide network with collaborators from universities abroad. Her current research interests include sustainable entrepreneurship, female entrepreneurship, international entrepreneurship, and entrepreneurial ecosystem.

 

Eva-Lena Lundgren-Henriksson

Eva-Lena Lundgren-Henriksson är Forskardoktor (tenure track) vid Institutionen för Företagsledning och organisation vid Hanken Svenska Handelshögskolan i Vasa. Hennes forsknings- samt undervisningsintressen inkluderar bland annat strategisk förändring, strategi-i-praktiken, social media, identitet och narrativ. Hennes forskning har publicerats i flera internationella journaler samt i nationell tidskrift.

 

Matias Smeds

Matias Smeds är företagsanalytiker på Österbottens NTM-central. Till hans uppgifter hör att handlägga ansökningar gällande EU-företagsfinansiering och landsbygdsutveckling i Österbotten i den nya CAP-finansieringsperioden (2023–2027).

 

Linnea Strand

Linnea Strand grundade på grund av ett brinnande intresse för entreprenörskap och hållbarhet matsvinnsföretaget LivsVinn år 2019 efter att ha blivit färdig ekonomiemagister från Hanken i Vasa. Hon är 27 år och uppvuxen och bor i Närpes, där hon också driver sitt företag.

 

Ulrica Taylor

Ulrica Taylor är folkbildaren och pedagogen som blev entreprenör på deltid och startade Älvbyarnas Market Garden i Veikars. Med sitt företagande vill Taylor utforska hur man kan bidra till livskraften på en liten ort på landsbygden och hur man på olika sätt kan samverka med lokalsamhället – med tredje sektor, offentlig sektor och med lokala företag.

 

Ann-Sofi Backgren

Ann-Sofi Backgren jobbar som svenskspråkig nätverkskoordinator vid Landsbygdsnätverket, Livsmedelsverket. Ann-Sofi har ett långvarigt engagemang för landsbygdens utveckling. Vid seminariet kommer hon att fungera som moderator.

 

Bakgrund

Den 14-16.11. 2022 arrangerades på europeisk nivå en EU CAP Network workshop i Andolsheim, Frankrike. Temat var ”Advancing gender equality in rural areas in the EU”.  Från Finland deltog Ann-Sofi Backgren, koordinator för den svenska temagruppen vid Landsbygdsnätverket samt Isabel Flemming från Malax. Isabel är en ung jämställdhetsaktivist inom tredje sektorn på landsbygden. På workshoppen lyftes det fram hur man kan öka förståelsen för nuvarande utmaningar kvinnor står inför på EU:s landsbygdsområden, dela goda exempel på erfarenheter inom temat från olika medlemsstater samt utforska möjliga lösningar som kan befrämjas med hjälp av den nya CAP-strategin i synergi med andra EU-finansieringsverktyg – och policyer. Ann-Sofi Backgren skrev även en bloggtext från tillfället där hon speciellt lyfte fram vad som kom fram i DG AGRI:s presentation gällande jämställdhetsfrågor på landsbygden i relation till den nya CAP-strategin.

Landsbygdsutvecklingen går mot en hållbar inriktning i den nya CAP-finansieringsperioden (2023–2027). Detta gäller såväl projekt som företagssatsningar.

Vad betyder hållbart företagande i praktiken? Hur kan entreprenörskapsresan mot mer hållbarhet se ut?  Hur uppstår nya företag på landsbygden inom hållbarhetsfrågor? Vilka möjligheter finns för finansiering?

Speciellt hos kvinnor har intresset för hållbarhetsfrågor blivit allt viktigare. Kom med och låt dig inspireras och få nya insikter och lärdomar!