Utbildning
24.04.2024 kl. 09:30 - 11:30

Info- och diskussionstillfälle om miljöavtal för odlare i Egentliga Finland och Satakunta 24.4

NTM-centralerna i Egentliga Finland och Satakunta ordnar ett info- och diskussionstillfälle om miljöavtal onsdagen den 24 april 2024 kl. 9.30–11.30 via Teams. Välkommen med!

EU:s jordbruksfinansieringsperiod 2023–2027 har medfört omfattande förändringar i jordbrukarnas miljöavtal om miljöersättning. De största ändringarna trädde i kraft redan för ett år sedan, men även i år har några preciseringar och nya tillägg gjorts i avtalsvillkoren.

NTM-centralerna i Egentliga Finland och Satakunta bjuder in alla gårdar som ansökt om miljöavtal att lära sig och diskutera avtalsvillkoren till ett info- och diskussionstillfälle onsdagen den 24 april kl. 9.30–11.30. Förutom gårdar som ansökt om miljöavtal är även rådgivare, myndigheter och alla andra intresserade välkomna.

Anmäl dig i Webropol!

Program:

  • Kl. 9.30 Miljöavtal om miljöersättning: Mikko Torkkeli, NTM-centralen i Egentliga Finland
  • Kl. 10.15 Svar på förhandsfrågor
  • Kl. 10.30 Diskussionsdel
  • Kl. 11.30 Avslutning

Tillfällets första timme spelas in. Inspelningen och materialet publiceras på webbplatsen landsbygd.fi/egentliga-finland och landsbygd.fi/satakunta Tillfällets andra timme är reserverad för frågor. Diskussionsdelen spelas inte in. Presentationen är på finska, men man kan fråga och diskutera på svenska.

Relaterade teman