Liveevenemang
26.01.2023 kl. 15:00 - 18:00

KIPSI-projektets kvällstillfälle i Pemar

Kom med och lyssna på aktuella ärenden inom det nya CAP-programmet och KIPSI-projektet. CAP-sakkunnig samt jordbruksrådgivare finns anträffbara på tillställningen. Svar på frågor som berör gips fås av NTM-centralens sakkunniga.