Liveevenemang
17.06.2022 kl. 10:00 - 13:00

SORVI fältdag på SJT i Pemar

Program
o Kaffet

o Susanna Muurinen, SJT: Sockerbetans kolbindning

o Marja Palomäki, SJT: Resultat av TUJU projekt

o Sami Talola, MTK VarsinaisSuomi: Hiilipelto projekt

o Minni Tarkkanen, Bayer Crop Science: Buteo Start betning

o Sort sökning introduktion: Hilleshög och KWS

o Pasi Myllymäki, SG Nieminen Oy: Garfords RoboCrop hacka

o Hotdogs etc.

Relaterade teman