Utbildning
03.04.2024 kl. 09:30 - 15:15

Stödutbildning för jordbrukare i Pemar

Välkommen med på stödutbildning för jordbrukare onsdag 3.4 kl. 9.30–15.15 som ordnas av Egentliga Finlands NTM-central tillsammans med intressegrupper.

Utbildningen, som ordnas på distans via Teams, är öppen och avgiftsfri för alla. Det utlovas information om stöd som hör till EU:s jordbruksfinansiering samt om villkoren för och tillsynen över stöden. Dessutom ges praktiska tips för stödansökan och användningen av Vipu-mobilen.
Program:

 • Kl. 9.30 Välkommen, stödsystemet och aktuella frågor: Susanne Mäkelä, Pemars landsbygdstjänster
 • Kl. 9.45 Villkorlighet – obligatoriska, gemensamma krav för alla jordbrukare: Kai Alajoki, NTM-centralen i Egentliga Finland
 • Kl. 10.15 Grundläggande inkomststöd, stöd för unga jordbrukare, produktionskopplade stöd, Kaisa Kauranen, Pemars landsbygdstjänster
 • Kl. 10.30 Stöd för miljösystem: Susanne Mäkelä, Pemars landsbygdstjänster
 • Kl. 11.00 Miljöersättning (miljöförbindelse, kompensationsersättning): Kai Alajoki, NTM-centralen i Egentliga Finland
 • Kl. 11.45 Frågor, diskussion och information om infosnuttarna under lunchpausen
 • Kl. 12.00 LUNCH
  • Infosnuttar i foajén under lunchpausen
   • Investeringsstöd i lantbruket: Hanna Esch, NTM-centralen i Egentliga Finland
   • Ekologisk produktion: Ekoteamet vid NTM-centralen i Egentliga Finland
   • Gips-projektet och avtal om jordens bördighet: Mats Willner, NTM-centralen i Egentliga Finland
   • Ta hand om bonden, LPA
 • Kl. 13.00 Miljöavtal: Mia Forssell, NTM-centralen i Egentliga Finland
 • Kl. 13.30 Observationer och ändringar i stödövervakningen: Kai Alajoki, NTM-centralen i Egentliga Finland
 • Kl. 14.00 Vipu-mobilen, möjlighet att ändra stödansökan: Kaisa Kauranen, Pemars landsbygdstjänster
 • Kl. 14.25 Praktiska tips inför växtsäsongen 2024: Nora Lindroos, ProAgria Finska Hushållningssällskapet
 • Kl. 15.15 Avslutning

Moderator: Helena Fabritius, SLC Åboland

Utbildningens språk är svenska och den har plats för upp till 150 deltagare. Anmäl dig senast den 1.4 kl. 10 i Webropol.

NTM-centralen i Egentliga Finland ordnar under våren 2024 sammanlagt 11 utbildningar om jordbrukarstöd i omfattande samarbete med kommunernas landsbygdstjänster och andra intressentgrupper inom landsbygdsförvaltningen. Dessutom utlovas många utbildningar som ordnas av kommunerna. Läs mer (landsbygd.fi)!

Relaterade teman