Live-tapahtuma
27.06.2023 klo 11:00 - 15:00

Arvokkaat perinnebiotoopit ja hoidon laadun merkitys lajistolle. Maastovalmennus Backan tilalla Raaseporissa 27.6.

Maastovalmennuksemme tarjoavat tutustumista erilaisiin maatiloihin, maatalousluonnon elinympäristöihin ja lajistoon, kuten linnustoon ja hyönteisiin. Tarjolla on asiantuntijoiden johdatuksella tärkeää asiaa luonnon monimuotoisuudesta ja sen hyödyllisistä vaikutuksista viljelyyn.

Backan tilalla, Skärlandetissa on valtakunnallisesti arvokkaita perinnebiotooppeja noin 42 ha. Tilalla on hereford rotuisia nautoja, yhteensä noin 35 eläintä. Tilalla viljellään perinteisesti rehuviljaa ja nurmea.

Perinnebiotoopeilla on erilaisia luontotyyppejä: suota, havumetsää, lehtimetsää, kangasmetsiä, vanhaa peltoa, merenrantaniittyjä, kuivia ketoja ja kallioita sekä tuoreita niittyjä. Tutustumme perinnebiotooppien hyönteis-, lintu- ja kasvilajistoon, erilaisiin elinympäristöihin sekä hoidon laatuun. Backan tila sijaitsee Suomen ensimmäisellä maisemanhoitoalueella Skärlandetissa. Koko saari on tunnettu laajoista perinnebiotooppialueistaan. Tervetuloa mukaan tutustumaan Tammisaareen saaristoon.

Pyydystämme eri keinoin hyönteisiä, tunnistamme äänistä ja näköhavainnoista lintuja ja tutkimme laidunten kasvilajistoa. Hyönteisasiantuntijat Leena ja Heikki Luoto johdattelevat meidät perinnebiotoopin hyönteislajien havainnointiin ja tunnistamiseen. Lintuasiantuntija Juha Tiainen havainnoi meidän kanssa alueen lintuja. Pohdimme maastossa, mitkä tekijät vaikuttavat hoidon laatuun.

Maastokierroksella tai sen jälkeen on kahvitarjoilu.

Varusteet ja muuta: Liikumme maastovalmennuksen aikana maastossa. Reitti on 3-5 km pitkä, koska tutustumme erilaisiin luontotyyppeihin laajalla perinnebiotooppi alueella. Tarvitset maastossa kulkemiseen säällä kuin säällä soveltuvan vaatetuksen ja jalkineet. Skärlandetiin mennään lossilla, joka on aikataulutettu.

 

Asiantuntijat mukana maastossa:

Leena ja Heikki Luoto, biologi, hyönteisasiantuntija

Juha Tiainen, lintuasiantuntija, Birdlife

Auli Hirvonen, luonnon monimuotoisuus, ProAgria Etelä-Suomi

Katriina Koski luonnon monimotoisuus, ProAgria Etelä-Suomi

 

Maksuttomaan maastovalmennukseen mahtuu 20 osallistujaa. Ilmoittaudu 23.6. klo 15.00 mennessä

Maastovalmennukset järjestää Lumotaito-hanke.

Lisätietoja: Auli Hirvonen 0400 864 494

auli.hirvonen(at)proagria.fi