26.10.-27.10.2023

Innovaatioleiri: Vuokrapellot ja maan kasvukunto

Vuokrapeltojen kasvukunnon parantaminen – Kutsu Innovaatioleirille Baltic Sea Action Group (BSAG) ja Maaseutuverkosto haluavat haastaa alan toimijoita kehittämään konkreettisia toimia ja ratkaisuja vuokrapeltojen kasvukunnon parantamiseen Suomessa. Vuokrapellot vastaavat Suomessa jo noin 40 % kaikista viljelyssä olevista pelloista. Peltojen vuokrasopimukset saattavat olla hyvinkin lyhyitä, jolloin vuokralaisella ei useinkaan ole kannustimia ja haluja panostaa maan kasvukuntoon. Vuokrapeltojen huono kasvukunto ja vuokrapeltojen suuri määrä vaikeuttavat vuokrapeltojen käyttöä, ja asia on jo muodostunut pullonkaulaksi monilla maatalousyrityksillä mm. pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa asioidessa. ”Vuokrapellot ja maan kasvukunto” teemaisen innovaatioleirin tavoitteena on ideoida ja kehittää uusia konkreettisia toimintamalleja ja ratkaisuja, joilla maan kasvukuntoa voitaisiin saada vuokrapelloilla parannettua. Tule mukaan ratkomaan haastetta sekä kehittämään uusia toimintamalleja ja ratkaisuja yhteistyössä BSAG:n ja Maaseutuverkoston asiantuntijoiden kanssa! Hae rohkeasti mukaan 13.9.2023 mennessä!

Mistä on kyse:

Suomessa viljelysmaan maanomistus on melko pirstaloitunutta, maanomistajia on iso joukko ja monet maanomistajat ovat osana kuolinpesää. On melko tyypillistä, että viljelysmaiden siirtyessä perillisille, he laittavat usein pellot vuokralle. Vuokrapellot vastaavatkin Suomessa jo noin 40 % kaikista viljelyssä olevista pelloista.

Peltojen vuokrasopimukset saattavat olla hyvinkin lyhyitä, jolloin vuokralaisella ei useinkaan ole kannustimia ja haluja panostaa maan kasvukuntoon. Tämä voi usein johtaa esimerkiksi siihen, että vuokrapelloilla ei ole huolehdittu kalkituksesta, jolloin maaperän pH:t voivat tippua merkittävästi, tai on käytetty pellon kuntoon nähden liian raskasta kalustoa, jolloin pellolle on syntynyy tiivistymiä.

On tunnistettu tosiasia maatalouspolitiikan saralla, että vuokrapeltojen huono kasvukunto ja vuokrapeltojen suuri määrä vaikeuttavat vuokrapeltojen käyttöä, ja asia on jo muodostunut pullonkaulaksi monilla maatalousyrityksillä mm. pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa asioidessa. Näin ollen alan toimijoilla on kova kiinnostus ja tarve löytää konkreettisia ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Baltic Sea Action Group (BSAG) ja Maaseutuverkosto haluavatkin haastaa alan toimijoita kehittämään konkreettisia toimia ja ratkaisuja vuokrapeltojen kasvukunnon parantamiseen ja ravinnevalumien vähentämiseen Suomessa.

#kasvukunto #ravinnevalumat #vuokrapellot #vastuullisuus #kestävyys #kestäväruoantuotanto

Tervetuloa ratkaisemaan haastetta!

Mikä Innovaatioleiri?

Baltic Sea Action Group (BSAG) ja Maaseutuverkosto kutsuvat alan toimijoita osallistumaan ”Vuokrapellot ja maan kasvukunto” teemaiselle innovaatioleirille. Innovaatioleirin tavoitteena on ideoida ja kehittää konkreettisia toimia, joilla maan kasvukuntoa voitaisiin saada vuokrapelloilla parannettua, sekä nostaa tämä ajankohtainen aihe yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tavoitteena on aktivoida alan toimijoita kehittämään yhdessä uusia toimintamalleja ja ratkaisuja vuokrapeltojen kasvukunnon parantamiseen ja ravinnevalumien vähentämiseen Suomessa. BSAG ja Maaseutuverkosto tarjoavat parhaat ideat esittäneille tiimeille yhteistyötä ideoiden ja uusien toimintamallien edelleen kehittämiseen ja käytäntöön viemiseen. Parhaat ideat palkitaan yhteisellä policy brief -julkaisulla ja viestitään yhdessä päättäjille. BSAG koordinoi policy brief-julkaisun tuottamista ja päättäjille suunnattua viestintää, jonka avulla esitellään uusia ratkaisuja ja vaikutetaan aiheeseen liittyvään päätöksentekoon.

Baltic Sea Action Group (BSAG) on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tekee vaikuttavaa työtä Itämeren pelastamiseksi. BSAG edistää uudistavaa maataloutta, vastuullista merenkulkua sekä meriluonnon monimuotoisuuden suojelua. Tavoitteenamme on palauttaa Itämeren hyvä ekologinen tasapaino muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Merkittävänä osana tätä tavoitetta on maatalouden kasvukunnon parantaminen, koska sitä kautta pystytään ehkäisemään ravinteiden valumista Itämereen. Suojelemme Itämerta, torjumme luontokatoa ja hillitsemme ilmastonmuutosta laajassa yhteistyössä tutkijoiden, yritysten, päättäjien, viranomaisten ja viljelijöiden kanssa. Lue lisää: https://www.bsag.fi/

Maaseutuverkosto kokoaa yhteen maaseudun kehittäjät. Maaseutuverkostoyksikkö koordinoi ja kehittää maaseutuverkoston toimintaa ja tuo tekijöitä yhteen. Yksikkö järjestää verkostolaisille koulutuksia ja seminaareja sekä tarjoaa työkaluja työnteon tueksi. Liity mukaan: maaseutuverkosto.fi

Osallistujat

Innovaatioleiri on avoin kaikille kiinnostuneille: yrityksille, viljelijöille, viranomaisille, julkisille toimijoille, tutkijoille ja kehittäjille sekä muille alan toimijoille. Hae rohkeasti mukaan! Innovaatioleirille osallistuminen on maksutonta, ja järjestäjätahot vastaavat tapahtuman aikaisesta majoituksesta sekä ruokatarjoiluista. Myös osallistujien matkakuluja voidaan korvata tapauskohtaisesti.
Lue tarkemmat osallistumissäännöt (pdf) ›

Tuomaristo

Tuomaristoon kuuluvat edustajat BSAG:stä, Maaseutuverkostosta, BioPaavo by JAMK:sta, sekä 1-2 muusta asiantuntijaorganisaatiosta.

Miksi kannattaa osallistua?

  • Pääset ideoimaan ratkaisuja vuokrapeltojen kasvukunnon parantamiseen ja ravinnevalumien vähentämiseen yhdessä monialaisen asiantuntijajoukon kanssa, ja saat välittömän palautteen ideaasi potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta
  • Löydät uusia liiketoimintamahdollisuuksia: Sinulla on mahdollisuus pitkäkestoiseen ja kehittyvään yhteistyöhön Innovaatioleirin järjestäjien ja muiden osallistujien kanssa
  • Saat monialaisen asiantuntijatiimin sparraajiksesi ratkaisujen hiomisessa ja yhteistyön rakentamisessa
  • Pääset verkostoitumaan muiden aihepiiristä kiinnostuneiden osallistujien ja asiantuntijoiden kanssa

Aikataulu

  • Hae mukaan innovaatioleirille viimeistään 13.9.2023 täyttämällä lomake.
  • Jatkoon valitut osallistujat ja heistä muodostetut tiimit julkaistaan viimeistään 18.9.2023
  • Innovaatioleirin virtuaalinen Kick-off -tilaisuus järjestetään pe 29.9.2023 klo 9-11, jolloin osallistujat tapaavan tiiminsä jäsenet ja järjestäjätahojen edustajat. Kick-off tilaisuudessa BSAG:n ja Maaseutuverkoston kertovat osallistujatiimeille lisää innovaatioleirin toimeksiannosta. Kick-off-tilaisuuteen voi osallistua verkossa Zoomin kautta.
  • Innovaatioleiri järjestetään live-tapahtumana Ilorannassa (Rukkoilantie 129, Hauho) to-pe 26.10.2023 – 27.10.2023, ja leirin päätteeksi valitaan voittaja(t). Järjestäjätahot vastaavat tapahtuman aikaisesta majoituksesta ja ruokatarjoiluista. Osallistujien matkakuluja voidaan tarvittaessa korvata tapauskohtaisesti.

Lisätietoja

Tanya Santalahti, Erityisasiantuntija, Baltic Sea Action Group: etunimi.sukunimi@bsag.fi, puh. 050 550 3240
Tuomas Metsäniemi, Verkostoasiantuntija, Ruokavirasto ja Maaseutuverkosto: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi, puh. 050 352 0392
Salla Ruuska, Verkostokoordinaattori, Ruokavirasto ja Maaseutuverkosto: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi, puh. 050 323 8946
Hanna Lampinen-Vilkkilä, Projektiasiantuntija, BioPaavo: etunimi.sukunimi@jamk.fi, puh. 050 577 0757

Järjestäjä

BioPaavo by JAMK on bio- ja kiertotalouden yrityskiihdyttämö, jonka tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja globaalisti merkittäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi kansainvälisessä bio- ja kiertotalouden toimintaympäristössä. BioPaavon keskeisinä tehtävinä ovat bio- ja kiertotalousliiketoiminnan kehittäminen ja uusiin innovaatioihin perustuvan kestävän liiketoiminnan synnyttäminen, uusien teknologioiden ja digitalisaation hyödyntäminen, kykyjen ja osaamisen kehittäminen sekä yritysverkostojen ja ekosysteemien rakentaminen. BioPaavo on Keski-Suomen liiton rahoittama hanke Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Lue lisää: https://www.biopaavo.fi/

Kuva: Eija Hagelberg