22.04.2022 klo 08:30 - 10:00

Kasvinviljely ja -jalostus sekä kasvipohjaiset tuotteet kestävää biotaloutta rakentamassa

(in English below)
Kasvinviljely ja kasvinjalostus ovat avainasemassa niin ilmastonmuutoksen hillinnässä kuin siihen sopeutumisessakin. Uudet disruptiiviset tekniikat, kuten vertikaaliviljely, voivat tulevaisuudessa vähentää ruuantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä ja vapauttaa ruuantuotantoon käytettävää pinta-alaa ennallistettavaksi tai esimerkiksi metsittämiseen.

Kasvinjalostuksen avulla voidaan puolestaan lisätä satoja ja kehittää muuttuviin ympäristöoloihin sopeutuneita uusia lajikkeita. Kestävästi tuotettujen peltokasvien jalostusmahdollisuuksien laajentaminen puolestaan avaa tuottajille uusia mahdollisuuksia ja markkinoita sekä auttaa korvaamaan ilmaston ja muun kestävän kehityksen kannalta kyseenalaisia tuotteita.

Osana hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta maa- ja metsätalousministeriö järjestää kaksi aamukahviwebinaaria, joissa syvennytään uusiin kasvintuotantotekniikoihin ja jatkojalostusmahdollisuuksiin.

Tilaisuudet järjestetään Teams-alustalla 22.4. kello 8.30–10.00 ja 12.5. kello 8.30–10.30. Tarkoituksena on tuoda esille sekä uusinta tutkimustietoa että käytännön sovelluksia. Olemme saaneet molempiin tilaisuuksiin myös pohjoismaista asiantuntemusta.

Perjantaina 22.4. pidettävässä tilaisuudessa ruotsalainen europarlamentaarikko Jessica Polfjärd kertoo geenieditointia koskevasta säätelystä Euroopan unionissa.

Torstaina 12.5 tanskalainen innovaatioihin, ilmastonmuutokseen ja energiaan erikoistunut Erik C. Wormslev kertoo tilaisuudessamme mahdollisuuksista jalostaa nurmesta uusia materiaaleja, kuten ruokaa ja kuituja.

Huhtikuun 22. järjestettävä tilaisuus pidetään englanniksi. Toukokuun 12. päivän tilaisuus on kaksikielinen (suomi & englanti).

Lämpimästi tervetuloa!

Plant cultivation and plant breeding have a key role in both climate change mitigation and adaptation. In the future, new disruptive technologies such as vertical farming may reduce greenhouse gas emissions from food production and free up some of the surface area used to produce food for other uses, including restoration or afforestation.

Plant breeding, in turn, enables to increase crop yields and develop new varieties that are adapted to the changing environmental conditions. Expanding the breeding potential of sustainably produced arable crops opens up new opportunities and markets for producers and helps to replace products that are problematic from the perspective of the climate and other aspects of sustainable development.

As part of the package of climate measures under the Government Programme, the Ministry of Agriculture and Forestry of Finland will organise two morning webinars that will focus on new plant production technologies and opportunities for further processing.

The events will be held in Teams on 22 April 8.30–10.00 and 12 May 8.30–10.30 (Helsinki-time). The key aim of the events is to showcase both the latest research knowledge and practical applications.

Among the speakers are experts from the other Nordic countries as well. On Friday 22 April Jessica Polfjärd, Member of the European Parliament from Sweden, will speak about the regulation concerning genome editing in the European Union.

On Thursday 12 May Erik C. Wormslev from Denmark, who specialises in innovations, climate change and energy issues, will tell us about opportunities to refine grass into new materials, including food and fibres.

The webinar on 22 April will be held in English, and on 12 May both English and Finnish will be used.

Kindly find below the links for registration. Behind the links you will also find a detailed programme of each event.

Warm welcome!