Live-tapahtuma
16.05.2024 klo 10:00 - 14:00

Kuivitus lypsykarjanavetoissa tulevaisuudessa ja rakennussuunnittelu

Kuivitus lypsykarjanavetoissa muuttuu, turpeen saatavuus heikkenee, puru ohjautuu energiaksi, mitä tilalle ja mitä se vaatii rakennussuunnittelulta? Keskustelutilaisuus rakennesuunnittelijoille, neuvojille ja muuten navettasuunnittelussa mukana oleville.

Tervetuloa keskustelemaan lypsykarjatilojen kuivikevaihtoehdoista nyt ja tulevaisuudessa ja kuinka ne tulisi huomioida jo rakennussuunnittelussa. 
Tilakohtaiset ja alueelliset tekijät kuivikkeiden saatavuudessa? Löydetäänkö uusia materiaaleja ja mitä ne vaativat suunnittelulta? Miten suunnittelussa näihin varaudutaan? 

Työpaja rakennussuunnittelijoille, neuvojille, navettarakentamisen asiantuntijoille ja rahoittajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Alustuksissa hiekka-, separoitu kuivajae ja korsimateriaalit kuivikkeina. Lounas ja kahvit osallistujille ja päivän päätteeksi mahdollisuus tutustua opetusmaatilan navettaan, jossa kuivikkeena separoitu kuivajae. 

Työpajan järjestää Lypsykarjojen vaihtoehtoiset kuivitusratkaisut –hanke. Hankkeen yhtenä tavoitteena on koota tietoa kuivituksen vaatimuksista uusien lypsykarjanavetoiden suunnittelun tueksi. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Maarit Kärki  maarit.karki@kpedu.fi  

Tarkempi ohjelma tulee lähempänä tapahtumaa. 

Liittyvät aiheet