Webinaari
21.05.2024 klo 13:00 - 15:00

Tiedonvälitys- ja vaikuttavuus teemaryhmän tapaaminen 21.5.2024

Jatkotyöstämme tulevaisuusvuoropuhelus 2:ssa esiin nousseita teemoja: ”Verkoston palvelulupaus” ja ”toimintaohjeet”. Tulevaisuusvuoropuhelu 2:een osallistuminen ei ole edellytys tähän tilaisuuteen osallistumiselle, rohkeasti vaan mukaan. Keskustelemme vapaasti myös muista esille nousseista asioista, jotka teemaryhmäämme koskettavat.