Webinaari
23.05.2024 klo 13:00 - 15:00

Tiedonvälitys ja vaikuttavuus: Tulevaisuusvuoropuhelu 3

YMMÄRRYS YHTEISESTÄ TULEVAISUUDESTA EI SYNNY ITSEKSEEN

Kolmannessa ja viimeisessä tulevaisuusvuoropuhelussa kootaan yhteen aiemmissa vuoropuheluissa ja niiden välillä syntyneet oivallukset ja ideat, sekä laaditaan askelmerkkejä teemaryhmän konkreettiselle tekemiselle ja yhteistyölle.

TYÖ2030-ohjelmassa kehitetty tulevaisuusvuoropuhelu auttaa luomaan yhteistä tulevaisuuskuvaa, ennakoimaan tulevia tarpeita sekä ideoimaan ratkaisuja tuleviin tai tarvittaviin muutoksiin. Se tuo yhteen eri yhteisöjen eri toimijat, jotka lisäävät omat näkökulmansa keskusteluun yhteisiä tavoitteita kohti.

Menetelmää voi käyttää osallistamiseen kaikenlaisissa muutostilanteissa, erityisesti silloin kun tarvitaan vuoropuhelua  kehitysnäkymistä. Se sopii myös työkaluksi jatkuvan vuoropuhelun toteuttamiseksi. Henkilöstön ja työnantajan yhteinen vuoropuhelu luo yhteistä tilannekuvaa ja luo uutta.