Webinaari
22.03.-22.03.2023

Webinaarisarja: Savolainen sadetanssi

Savolainen sadetanssi on webinaarisarja varautumisesta ja vesienhallinnasta. Miten varautua epätasaisesti jakautuviin sateisiin? Entä miten vesienhallintaa voi kehittää maa- ja metsätalouden yhteistyönä? Tule kuulolle ja keskustelemaan!

Huom: Ohjelma tarkentuu vielä. Ajantasaisin tieto sisällöstä löytyy Laarista (ks. linkki)

22.2.2023 klo 13-15
Osa I: Nappaa vedestä kiinni -varautuminen kuivuuteen

13:00 Aloitus ja hanke-esittely
Jenni Naukkarinen Sakky

13:05 Multavuus, maan rakenne
Sauli Jaakkola, Pyhäjärvi-instituutti

13:45 Nurmikasvivalinnat,
Anu Ellä, ProAgria Länsi-Suomi

14:25 Kuivuuden torjunta viljelytekniikalla, Jukka Rajala erikoissuunnittelija, viljelijä

 

22.3.2023 klo 13-15
Osa II: Kuivatus kuntoon -varautuminen märkyyteen

13:00 Aloitus ja hanke-esittely
Jenni Naukkarinen, Sakky

13:05 Ojien ja pellon huolto

13:45 Pellon pinnanmuotoilu,
Rami Lilja, urakoitsija Liljafarms

14:25 Vesieroosio

 

28.3.2023 klo 12-16
Osa III: Vesienhallinnan kehittäminen valuma-alueella (Salinjoki-hankkeen tuloswebinaari)

12. 00 Valuma-alueen kunnostus – mistä liikkeelle?
Teija Rantala, Savonia-amk

12.20 Urakan toteutus peltovaltaisella osuudella – onnistumiset ja opit
Sanna Antikainen, Savonia-amk

12.40 Metsätalouden luonnonhoitohanke valuma-aluekunnostuksessa
Juha Jämsen, Suomen Metsäkeskus

13.10 Monimuotoisuuskartoituksen tuloksia
Inka Nykänen, Savonia-amk

13.30 Tuloksia valuma-alueen vedenlaadusta ja maankosteudesta
Marko Häkkinen, Savonia-amk ja Antti Kanninen, Pohjois-Savon ELY-keskus

13.55 Vemala-mallinnus esimerkkialueella
Markus Huttunen, Suomen ympäristökeskus

14.25 Turvemaan kasvukunnon ylläpito kohdealueella
Arja Mustonen, Luonnonvarakeskus

14.45 Valuma-aluekunnostuksen toteutus maanomistajien näkökulmasta
Maanomistaja

15.00 Valuma-aluekunnostusten tulevaisuudennäkymät
Veli-Matti Vallinkoski, Pohjois-Savon ELY-keskus

15.20 Yhteenveto ja loppusanat
Teija Rantala, Savonia-amk