Blogi
25.09.2023

Älykäs maaseutu puhutti Suomen ja Ruotsin yhteisessä työpajassa Vaasan seudulla

Smart ruralities, eli Älykäs maaseutu voi mm. tarkoittaa erilaisia ratkaisuja, jotka vastaavat paikallisiin tarpeisiin ja suurempiin yhteiskunnallisiin haasteisiin maaseudulla esimerkiksi digitalisuutta hyödyntäen. Euroopassa näitä ideoita konkretisoivat esimerkiksi Älykkäät kylät, eli maaseudun yhteisöt, jotka käyttävät innovatiivisia ratkaisuja ja paikallisia vahvuuksiaan parantaakseen kykyään sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.

Maaseutuverkostoyksikön Ann-Sofi Backgren osallistui Smart Ruralities -teemaiseen Interreg Auroran rahoittamaan työpajaan 17.-18.8.2023 Vaasan seudulla. Älykkäästä maaseudusta saapui työpajaan keskustelemaan moninainen joukko toimijoita Norrbottenin ja Västerbottenin läänien alueelta Pohjois-Ruotsista sekä Suomesta Pohjanmaan alueelta. Työpajassa oli paikalla edustajia monista eri organisaatioista, kuten Svenska Österbottens Ungdomsförbund, Hela Sverige Ska leva Västerbotten, Hela Sverige ska leva Norrbotten, Viexpo, VASEK, Älvbyarna i Korsholm, Kestävän kehityksen viikko, kulttuurikeskus Malakta ja Maaseutuverkostoyksikkö. Osallistujat edustivat laajasti eri aloja, kuten kulttuuria, kolmatta sektoria, elinkeinoelämää, nuorisoalaa, hallintoa ja kehittämisorganisaatioita. Työpajan keskustelujen punaisena lankana oli pohtia, mitä älykäs maaseutu tarkoittaisi juuri heidän toimialansa ja alueensa näkökulmasta.

” Työpajan keskusteluissa nousi mielenkiintoinen ilmiö nimeltään ’den nya industrialiseringen’, johon on jo Pohjois-Ruotsissa törmätty maaseudun kehittämisen sekä maalle muuton edistämisen parissa. Uusia teollisia investointeja tehdään maaseutualueille esimerkiksi tehtaiden ja tuotantolaitosten muodossa. Nämä tehtaat tarvitsevat työntekijöitä ja tietenkin maaseudulla toivotaan, että työntekijät voisivat asettua perheineen työpaikan lähietäisyydelle sen sijaan, että työntekijät matkaisivat alueelle ja sieltä pois vain työn vuoksi” kertoo Backgren. Teollisuuden uusien investointien mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin sekä haasteisiin vastaaminen on ajankohtaista myös suomalaisella maaseudulla. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla on viime vuosina uutisoitu mittavista vihreään siirtymään liittyvistä investoinneista mm. tuuli- ja aurinkovoimaan, vedyn tuotantoon, akku-, kemian- ja metsäteollisuuteen, elintarviketuotantoon sekä kiertotalouteen. Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä on kuvannut tätä kehitystä myös investointitornadoksi kolumnissaan (Keskipohjanmaa 19.8.2023). ”Työpajassa nousivat esiin Pohjois-Ruotsissa kohdatut haasteet asumisen saatavuudessa maaseutualueilla. Työpajan aikana käydyissä keskusteluissa ’den nya industrialiseringen’– ilmiö näyttäytyi uutena systeemitason muutoksena, johon maaseudun alueiden tulee pyrkiä sopeutumaan esimerkiksi älykkäiden ja juuri paikalliselle tasolle sopivin ratkaisuin.” korostaa Backgren.

Herääkin kysymys, miten uudella ohjelmakaudella esimerkiksi Älykkäät kylät- hankkeita voitaisiin hyödyntää maaseudun kehittämistyössä, niin että hyödyt investoinneista jäävät maaseutualueille. Miten uusien investointien myötä saataisiin esimerkiksi investointien mukana tuomat työntekijät kotiutumaan maaseudulle? Smart Ruralities -työpajassa korostui osallistujien mukaan erityisesti yksi tekijä, nimittäin kulttuuri.

”Työpajassa keskustelujen aikana nousi esiin kulttuurin merkitys ja rooli paikalliseen kyläyhteisöön kiinnittymisessä. Osallistujat pohtivat miten esimerkiksi kolmannen sektorin työn avulla voidaan pyrkiä kiinnittämään uudet tulokkaat osaksi maaseudun yhteisöjä ja asuinpaikkaansa. Keskustelussa nousivat esiin mahdollisuudet tukea kulttuurisektorin avustuksella mielekästä sekä omannäköistä elämää maaseudulla. ” Backgren toteaa.

Maaseutuverkostoyksikkö järjestää Älykkäät kyläaamukahvit torstaina 28.9.2023 klo 8:30-9:30, joilla on luvassa inspiroivia hanke-esimerkkejä Älykkäät kylät- teemaan liittyen. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä: https://maaseutuverkosto.fi/tapahtumat/alykkaat-kylaaamukahvit-2/

Lue lisää Smart Ruralities -työpajasta Interreg Auroran verkkosivuilta täältä: https://www.interregaurora.eu/approved-projects/smart-ruralities/

Suomen malli älykkäiden kylien kehittämiseen löytyy täältä: https://maaseutu.fi/nakokulmia/alykkaat-kylat/

Älykkäät kylät- asiaa löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta täältä: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-palvelut-ja-elinkeinojen-kehittaminen/kehittaminen-ja-yhteistyo/yritysten-elinkeinojen-ja-maaseudun-palvelujen–kehittamisen-yhteistyohankkeet/alykas-kyla–yhteistyo/

Kuva: Ann-Sofi Backgren

 

Heidi Kohtala

Ruokavirasto, maaseutuverkostoyksikkö

Ann-Sofi Backgren

Ruokavirasto, maaseutuverkostoyksikkö

Liittyvät aiheet

Digitalisaatio
Innovaatiot
Kansainvälisyys
Kestävyys
Koulutus
Kylien kehittäminen
Maaseudun palvelut
Muu maaseudun yrittäjyys
Osaaminen
Yhteistyö
Ympäristö ja ilmasto