Blogi
10.01.2024

Ideavirtaamo kokosi viljelijät, maaseudun kehittäjät ja rahoittajat saman pöydän ääreen ratkomaan haasteita

Maatalouden kehittämisessä on tarvetta monenlaiselle osaamiselle. Katse horisonttiin! -ideavirtaamossa edistettiin muun muassa monialaisten kumppanuuksien syntymistä ja kätilöitiin innovatiivisia hankeideoita.

”Heitetään yhteiseen pataan eri näkökulmia samasta aiheesta, hämmennetään ja haudutellaan. Muutaman tunnin jälkeen katsotaan, millainen keitos haasteen ratkaisemiseksi ja jatkokehittämiseksi on syntynyt”, tiivistää AgriHubin koordinaattori Susanna Lahnamäki-Kivelä Katse horisonttiin! -ideavirtaamon toiminta-ajatuksen.

Maatalouden kehittämisessä on huomioitava useita näkökulmia, joten monenlaiselle osaamiselle on tarvetta. On tärkeää saada viljelijät, maaseudun kehittäjät ja kehityshankkeiden rahoittajat saman pöydän ääreen jo hankkeiden ideointivaiheessa. Katse horisonttiin! -ideavirtaamo vastasi tähän haasteeseen, tavoitteenaan edistää monialaisten kumppanuuksien syntymistä ja kätilöidä innovatiivisia hankeideoita.

Yhteisellä löytöretkellä

Ideavirtaamo kokosi yhteen yli 30 innokasta maaseudun kehittäjää ennen Maataloustieteen Päiviä. Ideavirtaamoon valitut eri alojen asiantuntijat jakautuivat neljään eriaiheiseen pienryhmäideointiin pohtimaan ratkaisuja maatalouden yhteisiin haasteisiin.

Pohjoismaiset pienryhmät maatilojen uudistamisen solmukohtina -ideoinnissa mietittiin, millaisia yhteispohjoismaalaisia ja vertaisoppimista hyödyntäviä toimintatapoja tarvitaan, jotta ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin voidaan vastata nurmentuotannossa.

Jotta pelto tuottaisi, mitä navetta tilaa -ideoinnissa pohdittiin hyviä yhteistyökäytäntöjä, joiden avulla voidaan parantaa tilakohtaista maidontuotantoa. Työpajassa suunniteltiin myös sitä, miten yhteistyö kannattaa käytännössä toteuttaa.

Ravinteiden kierrätys – kuka hyötyy ja kuka maksaa? -ideoinnissa keskiössä oli ravinteiden kierrätyksen taloudellinen kannattavuus sekä ravinteiden valmistajan että käyttäjän näkökulmasta.

Aikaa itselle – yrityksen verkostosta voimaa -ideoinnissa pohdittiin keinoja maatalousyrittäjien hyvinvoinnin edistämiseen.

Jokaisessa työpajassa oli mukana maatalousyrittäjä tuomassa käytännön ja arjen näkökulmaa ideoiden kypsyttelyyn. Lisäksi ryhmät saivat halutessaan pikapalautetta ideoistaan ideavirtaamoon osallistuneilta rahoittajilta.

Ravinteiden kierrätys -ideoinnissa mukana ollut maatalousyrittäjä Tero Lahti pohti, kuinka ravinteiden kierrätyksen avulla taataan tulevaisuuden ruokaturva. Lisäksi Lahti nosti esiin, kuinka paikalla olleella joukolla on käsissään ratkaisun avaimet: ”Yhteinen innovointi hankeaihioiden äärellä oli helppoa. Nyt pitää huolehtia siitä, että ideavirtaamossa saatuja ideoita lähdetään viemään eteenpäin, etteivät hyvät ajatukset jää pelkäksi keskusteluksi.”

Joukko kuuntelemaan keskittyneitä aikuisia istumassa luokkatilassa.
Ideavirtaamoon osallistui yli 30 innokasta maaseudun kehittäjää.

Hypätään virran vietäväksi

Ensimmäistä kertaa järjestetty ideavirtaamo perustuu yhteisinnovoinnille. Ideavirtaamon vetäjä Krista Mikkonen ProAgriasta nostaa vuorovaikutuksen yhteisinnovoinnin keskiöön: ”On tärkeää aidosti kuunnella muiden ideoita ja olla tyrmäämättä toisten ajatuksia, vaikkei niistä samaa mieltä olisikaan. Oma näkemyksensä on kuitenkin hyvä tuoda esille rakentavasti.”

”Meille suomalaisille on tyypillistä virkistäytyä juomalla kuppi kahvia, mutta ideavirtaamossa luovuutta houkuteltiin esille energisoivien harjoitteiden avulla”, jatkaa Krista hymyillen.

Ideavirtaamon ja yhteisinnovoinnin periaatteita voidaan soveltaa hankesuunnittelun lisäksi myös muihin tilanteisiin. Tavoitteena on saada entistä parempia hankeideoita kansallisiin ja kansainvälisiin hankehakuihin, entistä vaikuttavampia hankkeita ja sitä kautta edistää maatalouden kehitystä.Vanhoja mustavalkoisia kuvia lattialle levitettynä

Kohti rahoitushakemuksia

Ideavirtaamossa ideoista syntyi erinomaisia hankeaihioita, joita osallistujat lähtevät edistämään. Työ jatkuu ideavirtaamon jälkeen siis kohti rahoitushakemuksia.

Katse horisonttiin! -ideavirtaamo järjestettiin 9.1.2024 AgriHubin, Maaseutuverkostoyksikön ja ProAgrian yhteistyönä. Tutustu Katse horisonttiin! -ideavirtaamon hakukuulutukseen.

Liittyvät aiheet

Maatalous
Ympäristö ja ilmasto