09.06.2023 kl. 09:30 - 12:00

Från pittoresk landsbygd till smarta byar: Upptäck hur nya tänkesätt kan revolutionera ditt lokalsamhälle!

Från pittoresk landsbygd till smarta byar: Upptäck hur nya tänkesätt kan revolutionera ditt lokalsamhälle!

”Det handlar inte om var du är, det handlar om hur bra du är uppkopplad”. Det sade EU:s viceordförande, Dubravka Šuica som också är kommissionär för demokrati och demografi, till landsbygdsutvecklare i Europa vid European Rural Pact-konferensen i Uppsala, Sverige den 4 maj. Det är dock bra att komma ihåg att vi inte enbart talar om en digital uppkoppling, vi talar också om nya former av samarbeten och nätverk i nya partnerskap och innovationer. Smarta byar-konceptet erbjuder i den nya EU-finansieringsperioden (2023–2027) nya intressanta möjligheter. Vid webinariet den 9.6.2023 får du höra om såväl finansieringsmöjligheter som inspirerande exempel från det lokala närsamhällets och landsbygdens perspektiv, ur företagarsynvinkel och vad utbildningen kan erbjuda.

Kom med och låt dig inspireras till nya projektsatsningar!

Programutkast:

Kl. 9.30-9.50: Smarta byar – Lokal utveckling i bredare partnerskap, Ann-Sofi Backgren, Landsbygdsnätverket

Kl. 9.50-10.00: Smarta byar genom omställning – Vägkarta till 2050 för odling och förädling, Case: Älvbyarna, Emma Wester

Kl. 10.00-10.20: Digitaliseringen som möjliggörare för nya affärsidéer på landsbygden, Case: Äggboden, Björn Haga

Kl. 10.20-10.30: Diskussion

Kl. 10.30-10.40: Paus

Kl. 10.40-11.10: Det hållbara arbetslivet på landsbygden i postpandemin, Case: Fredagshubben, Pernilla Howard

Kl. 11.10-11.30: Byaföreningen som en förändringsagent, Case: Backgränd byaförening, Sara Wilson

Kl. 11.30-11.40: Team Up med en yrkeshögskola – Vad är fördelarna? Marianne Fred, Yrkeshögskolan Novia

Kl. 11.40-12.00: Diskussion och avslutning