Koulutus
16.01.2024 klo 14:00 - 15:30

Egentliga Finlands utbildning om höstanmälan på svenska 16.1 kl. 14

Kommunernas landsbygdstjänster i Egentliga Finland och NTM-centralen ordnar utbildning för odlare om hur man gör höstanmälan tisdagen den 16.1 kl. 14–15.30 via Teams.

Höstanmälan gäller numera alla gårdar som ansökt om åkerstöd. Anmälan kan göras i Viputjänsten 15.1–8.2.2024.

Utbildningens program:

  • Växttäcke, villkorlighet och stöd för miljösystem
  • Hur man gör höstanmälan i Viputjänsten
  • Anmälan om hantering av avrinningsvatten, främjande av cirkulär ekonomi och användning av växtskyddsmedel
  • Satellituppföljning av växttäcke och påföljder: Egentliga Finlands NTM-central

Som utbildare fungerar Susanne Mäkelä och Kaisa Kauranen från Pemars landsbygdstjänster, förutom vid NTM-centralens anförande.

Webinariet spelas in och inspelningen skickas till alla deltagare. Anmäl dig i Webropol.

Samma utbildning ordnas på finska tidigare samma dag kl. 10–11.30. Änmäl dig till finskspråkig här!

Liittyvät aiheet