Koulutus
22.05.2024 klo 10:00 - 11:00

Hakuinfo: ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahaku Pohjois-Savossa ke 22.5.2024 klo 10-11

Ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahaku on avautunut Pohjois-Savon ELY-keskuksessa ajalla 1.5.-31.8.2024. Hakuun liittyvä teams-infotilaisuus järjestetään 22.5.2024 klo 10–11. Tilaisuus on kaikille avoin eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua, tervetuloa kuulolle!

Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on käynnistänyt yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahaun. Yleishyödyllisten investointien hyödyn tulee ohjautua alueen asukkaille ja muille toimijoille. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen investointeihin.

Yleishyödyllisiä ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemoja ovat:  

Investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen  tavoitellaan ilmastoneutraaliutta. Näillä investoinneilla luodaan ja parannetaan maaseudun energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta. Investoinnit voivat olla uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä investointeja.

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä maaseutualueiden ilmastokestävyyttä ja elinvoimaisuutta ja lisätä asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta, parantaa maaseudun infrastruktuuria sekä kehittää kylien ja alueiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ilmastotyössä.

Investoinnit luonnonvaraininvestoinnit luonnonvarjojen kestävään hoitoon edistävät ja parantavat vesiensuojelun tilannetta. Investoinneilla voi vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehittää uusia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja pienten vesialueiden, rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen sekä muiden alueiden ja maaperän hoidossa ja kunnostamisessa. Hankkeilla lisätään maaseutualueiden kylien ja kuntien kestävyyttä ja elinvoimaisuutta niin asumisen, harrastamisen kuin yrittämisen toimintaympäristönä.

Investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi parantavat maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien ja luonnon monimuotoisuutta sekä ekosysteemipalveluja. Tuettavat kohteet lisäävät maaseutualueen vetovoimaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Lue lisää teemahausta Maaseutu.fi/Pohjois-Savo -sivustolta (maaseutu.fi)

Sujuvan tapahtuman mahdollistamiseksi pyydämme pitämään mikrofonit ja kamerat kiinni tapahtuman aikana lukuun ottamatta kysymyksille varattua osiota. Kysymyksiä voi esittää koko tapahtuman ajan Teamsin keskustelukentässä.

Tervetuloa linjoille Liity keskusteluun (microsoft.com) (suora Teams-linkki)