Live-tapahtuma
29.05.2024 klo 12:15 - 13:45

JYU.Wisdomin lounaskollokvio: Ekologinen kompensaatio luvituksessa – aiheuttaja maksaa vai lupa tuhota?

Kuukausittaisissa JYU.Wisdomin lounaskollokvioissa käsitellään erilaisia poikkitieteellisiä kestävyysteemoja. Tällä kertaa paneelikeskustelun aiheena on ekologinen kompensaatio, EU:n ennallistamisasetuksen heikennyskielto ja hankkeiden luvitus. Tapahtuma on kaikille avoin. Kannustamme lähiosallistumiseen, mutta tapahtumaa voi myös seurata suorana Yle Areenan kautta.

Kesäkuussa 2023 voimaan astuneessa uudessa luonnonsuojelulaissa ja -asetuksessa säädettiin ekologisen kompensaation periaatteista ja luotiin pelisäännöt ekologisen kompensaation toteuttamiselle Suomessa. EU:n ennallistamisasetuksen luontotyyppien heikennyskiellon joustoissa sallitaan ekologisen kompensaation käyttö luonnon kokonaisheikentymättömyyden varmistamiseksi. Jotta ekologinen kompensaatio tuottaisi luonnolle aidosti hyötyjä ja saavutamme kansainvälisten monimuotoisuussopimusten ja hallitusohjelman tavoitteet luonnon kokonaisheikentymättömyydestä tai jopa luonnon kokonaisparanemasta on kompensaatioiden käytössä oltava kuitenkin tarkkana. Tässä lounaskollokviossa keskustellaan siitä, millä edellytyksillä ekologinen kompensaatio hankkeiden luvituksessa on luonnon kannalta hyödyllistä aiheuttaja maksaa -periaatteen soveltamista ja milloin lipsutaan tuhoamisluvan puolelle.

Panelistit

  • Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.)
  • Johtava asiantuntija Minna Ojanperä, Elinkeinoelämän keskusliitto
  • Yliopistotutkija, dosentti Heini Kujala, Helsingin yliopisto
  • Ylitarkastaja Salli Uljas, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Paneelikeskustelun alustajana ja puheenjohtajana toimii Jyväskylän yliopiston ekologian professori, Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho.

Tapahtuma on kaikille avoin

Kannustamme osallistumaan lounaskollokvioon paikan päällä, mutta tilaisuutta voi seurata myös etänä Yle Areenasta. Linkki suoraan lähetykseen lisätään sivun oikeasta laidasta löytyvän JYU.Wisdomin tapahtumasivun tietoihin ennen tapahtumaa.

Paneelikeskustelun jälkeen ohjelmassa on vapaamuotoista kahvittelua ja verkostoitumista. Lämpimästi tervetuloa!

JYU.Wisdomin lounaskollokviot ovat osa Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -toimintaa ja ne striimataan Yle Areenan kautta. Tämä lounaskollokvio on järjestetty yhteistyössä strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman BOOST for biodiversity offsets -konsortion ja Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden rahoittaman Uutta osaamista ja liiketoimintaa vihreän siirtymän tueksi (OVI) -hankkeen kanssa.