Live-tapahtuma
28.03.2023 klo 09:30 - 12:00

Kestävän kehityksen brändi ja kotiseutuidentiteetti maaseudun ja saariston elinvoimana

Maaseutupolitiikan verkostot KEHÅ ja SALT järjestävät yhteisen seminaari-työpajan maaseudun ja saariston kotiseutuidentiteetistä ja kestävyysbrändistä.

Milloin? Tiistaina 28. maaliskuuta klo 10-12

Missä? G18, Yrjönkatu 18, Helsinki

Tervetuloa aamupäiväseminaariin inspiroitumaan ja keskustelemaan kestävästä kehityksestä ja kotiseutuidentiteetistä maaseudulla ja saaristossa. Tilaisuuden järjestävät maaseutu- ja saaristopoliittiset teemaverkostot KEHÅ ja SALT. Seminaari on kaksikielinen.

Ohjelma:

9.30 Kahvitarjoilu

10.00 Seminaarin avaus, Tiina Saaresranta, SALT ja Nora Backlund KEHÅ

Tervetuliaissanat

Terveisiä maalta ja saaristosta! Neljä lähestymistapaa aiheeseen.

Kestävämpi elämäntapa houkuttelee muuttamaan maalle, Johanna Niilivuo, Suomen Kylät ry

Johanna Niilivuo on maallemuuton asiantuntija, joka työskentelee maaseudun elinvoimaisuuden vahvistamisen parissa. Hän on maaseutu- ja kyläkehittäjä, joka puhuu mielellään myös luonnonläheisen ja arvojen mukaisen elämän tärkeydestä. (fi)

Jokikylät – kylät vihreän siirtymän ja yhteistyön puolesta, Emma Wester, Jokikylät

Jokikylät koostuvat kuuden kylän alueesta Mustasaaressa Pohjanmaalla. Jokikylillä on kyläsuunnitelma, jonka visiossa painottuvat kestävän kehityksen aloitteet ja yhteisöllisyys. Jokikylät toteuttavat hankkeita löytääkseen uusia tapoja vihreän siirtymän käytännön toimiin, sekä luodakseen paikallisesti hyvä elämä kaikille alueen 700 asukkaalle, vierailijoille ja muille kestävästä kehityksestä kiinnostuneille. (sv)

Harvaan asutun maaseudun lasten ja nuorten tulevaisuudenusko ja resilienssiAnn-Catherine Henriksson, Åbo Akademi

Ann-Catherine Henriksson, PeD, työskentelee Åbo Akademin Elinikäisen oppimisen keskuksessa opettajien täydennyskoulutuksen ja tutkimuksen parissa. Ajankohtaisia painopisteitä hänen työssään ovat mm. kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ja nuorten lasten tutkimuksellinen oppiminen. (sv)

Nuorten osallisuudesta elinvoimaa, Nette Rimpioja, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto

Nette Rimpioja on 20-vuotias vaikuttaja 3 500 asukkaan kunnasta Sysmästä. Hän toimii puheenjohtajana Suomen Nuorisovaltuustojen liitossa, ja on myös aktiivisesti mukana kotikuntansa politiikassa. Neten sydän sykkii nuorten osallisuudelle ja vaikuttamiselle. (fi)

10.50 Johdatus Erätauko-menetelmään, Jonna Similä

Erätaukokeskustelut kahdessa ryhmässä:

  1. Miten edistää maaseudun kestävyysratkaisuja?
  2. Kotiseutuidentiteetti saariston ja maaseudun lasten ja nuorten hyvän elämän edistäjänä.

11.55 Päätössanat

12.00 Tilaisuus päättyy

Omakustanteinen lounas

Keskusteluissa käytetään Erätauko-menetelmää, joka mahdollistaa rakentavan ja mahdollisimman tasavertaisen keskustelun, jossa kaikilla on mahdollisuus. Me puhumme omista kokemuksistamme. Samanmielisten käsitysten sijaan haluamme luoda tilaa ajatusten ja kokemusten vaihdolle. Meidän ei tarvitse tehdä päätöksiä tai ratkaista kysymyksiä, vaan tavoitteena on edistää omaa ja muiden ymmärrystä. Keskusteluissa saa käyttää suomea tai ruotsia.

 

Ilmoittautumiset 22.3.2023 mennessä https://forms.office.com/e/mYw1y1kSJp (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Tiina Saaresranta (SALT)
Åbo Akademin Saaristoinstituutti
tiina.saaresranta@abo.fi, 050 470 4292

Nora Backlund, Erityisasiantuntija (KEHÅ)
Svenska lantbrukssällskapens förbund
nora.backlund@slf.fi, 044 0797079

SALT Saaristo ja maaseutu yhteistyössä – Skärgård och landsbygd i samverkan 

SALT on maaseutu- ja saaristopoliittinen teemaverkosto, joka kutsuu kunnat, asiantuntijat ja päättäjät yhteistyöhön saariston ja maaseudun lasten ja nuorten kotiseutusuhteen puolesta. SALT kehittää saaristo- ja maaseutukasvatusta yhteistyökuntien kanssa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

KEHÅ Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä -verkosto tuo maaseutupolitiikan käytännöntasolle. Verkostohankkeen tavoitteena on tuoda esiin maaseudun mahdollisuuksia ja uusia innovaatioita kestävän elämäntavan takaamiseksi. Verkostohanke toimii työkaluna maaseudun edelläkävijöiden esille tuomiseen, ja lisäksi sen tarkoitus on innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta varten.

KEHÅ-verkosto toteuttaa ja koordinoi vuosittaista Kestävän kehityksen viikko – tapahtumaviikkoa. Verkostohanketta toteuttavat Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF, Ruotsinkielisten maaseutukeskusten keskusjärjestö), Suomen kylät ry ja Åbo Akademi, aluetiede.

Liittyvät aiheet