Live-tapahtuma
26.09.2022 klo 13:00 - 15:00

Kestävän kehityksen viikko Avajaiset – Hållbarhetsveckans Öppning

Tervetuloa mukaan avaamaan Kestävän kehityksen viikkoa 26.9. klo 13-15 Taidekeskus Malaktaan, Maalahdessa. Voit seurata tilaisuutta joko paikan päällä tai etänä.

Tervetuloa mukaan avaamaan Kestävän kehityksen viikkoa 26.9. klo 13-15 Taidekeskus Malaktaan, Maalahdessa. Voit seurata tilaisuutta joko paikan päällä tai etänä.
Tilaisuudessa puhuu Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Eeva Furman otsikolla ”Myönteinen tulevaisuuskuva kutsuu kestävän kehityksen poluille”. Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri Antonia Husberg tuo tilaisuuteen maaseutupolitiikan näkökulmaa, sekä saadaan kuulla eri toimijoilta mitä kaikkea maaseudulla jo nyt tehdään koskien kestävää kehitystä.
Lisätietoja avausseminaarista sekä ilmoittautuminen löytyy täältä:
https://kestavankehityksenviikko.fi/…/kestavan…/
Tilaisuuden järjestää Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä verkoston kautta Suomen Kylät ry sekä Svenska lantbrukssällskapens förbund
Välkommen med då Hållbarhetsveckan kör igång 26.9 kl.13-15 i Konstverkstaden Malakta i Malax. Du kan delta antingen på plats eller digitalt via din skärm.
Under tillfället får vi höra bland annat Eeva Furman, generalsekreterare för Kommissionen för hållbar utveckling. Hon kommer att tala om hur en positiv framtidsbild inbjuder oss att välja mera hållbart. Antonia Husberg generalsekreterare för Landsbygdspolitiska rådet ger oss ett landsbygdspolitiskt perspektiv, därtill kommer vi också få ta del talturer om vad som redan nu görs beträffande hållbarhet på landsbygden och ute i byarna.
Mer om öppningsevenemanget och förhandsanmälan hittar du här:¨https://hallbarhetsveckan.fi/…/hallbarhetsveckans-oppning/
Tillfället arrangeras av SLF Svenska lantbrukssällskapens förbund och Finlands Byar rf genom Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare nätverket.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä – verkosto toimii maaseutupolitiikan neuvoston MANEn alaisuudessa ja vastaa teemansa puitteessa maaseutupolitiikan kehittämisestä ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman edistämisestä. Maaseutupolitiikan verkostojen toimintaa rahoitetaan maaseutupolitiikan neuvoston käytettävissä olevista maaseudun valtakunnallisista tutkimus- ja kehittämisvaroista.
Nätverket Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare lyder under landsbygdspolitiska rådet MANE och svarar inom temats ramar för landsbygdspolitikens utveckling och främjandet av landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. Landsbygdspolitiska nätverkens verksamhet finansieras via landsbygdspolitiska rådets resurser för nationell forskning- och utveckling på landsbygden.