Live-tapahtuma
20.03.2024 klo 09:30 - 13:15

Lantaralli hallintaan? -hybriditilaisuus

Lietteen levitykseen etenkin syksyisin ja märille pelloille liittyy haasteita. Onneksi keinotkin ovat monet, kun otetaan lantarallia hallintaan.

Ohjelma (pienet muutokset mahdollisia):
9:30 Kahvit (hankkeet tarjoavat)
10:00 Päivän aloitus
10:10 Lietteen levitys syksyllä – mitä typelle tapahtuu? – Kirsi Järvenranta, LUKE
10:40 Syyspeltokasvit avuksi lietteenlevityshaasteisiin – Arja Louhisuo, LUKE
11:10 Lounas (omakustanteinen)
12:00 JK Farming Oy Juho Kettunen: Vetoletkulevitys urakoitsijan näkökulmasta.
12:30 Jarkko Partanen, YSAO: Vanhojen lantavarastojen hyödyntäminen lietteen vastaanotossa.
Viljelijä Markku Paananen: Tilakohtaisia ratkaisuja lietelannan tehokkaampaan hyödyntämiseen.                                 Keskustelua: Käytännön ideoita ja ratkaisuja liettenlevityksen haasteisiin.
13:00 Resilience for Dairy-hankkeen tietokortit maidontuottajille avuksi. – Kaisa Kuoppala, LUKE                    13:10 Yhteenveto
13:15 Tilaisuus päättyy