Live-tapahtuma
12.10.-13.10.2024

Pakanafestarit-Pagan Fest

Pakanafestarit on pohjoisen kansanperinteisiin,uskomuksiin ja mytologiaan keskittyvä messu- sekä sisäfestivaalitapahtuma.

Punahiuksinen pakanatyttö kurkistaa puun takaa. Pakanafestivaalin riimu- logo, sekä tapahtuman ajankohta 12.-13. lokakuuta 2024. LogoJärjestämme Suomessa Helsingin ja Espoon rajalla sijaitsevassa Aalto-yliopiston päärakennus Dipolissa 12.–13. lokakuuta 2024 Pohjoisen kansanperinteisiin ja mytologiaan keskittyvän messu- sekä sisäfestivaalitapahtuman Pakanafestarit.

Tapahtumaa on järjestetty jo vuodesta 2016 alkaen vanhalla nimellään Pakanalliset syysmessut. Tapahtuma on avoin kaikenikäisille ja on lajissaan Pohjoismaiden suurimpia.

Tapahtumamme kulmakiviä ovat suvaitsevaisuus, yhteisöllisyys ja vahva pyrkimys tuoda esille pohjolan kansanperinteiden, pakanakulttuureiden, mystiikan, mytologian ja luonnon monimuotoisuutta. Tapahtumamme on avoin kaikille suuntauksille tasapuolisesti. Tapahtumassamme on aito sekä kannustava ilmapiiri ja haluamme osaltamme olla mukana matkailun ja maaseudun kehittämisessä.

Tapahtumassamme on myyjiä, käsityöläisiä, musiikki ja tanssiesityksiä, performansseja, luentoja, näyttelyitä, toimintansa esittelijöitä, parantajia, näkijöitä, tatuoitsijoita, lävistäjiä ja laajasti kaikkea mitä pakanakulttuurit ja uskonnot pitävät sisällään.

Meille on tärkeää monipuolisen kulttuuri – ja kansanperinteen säilyttäminen ja luominen.

Kansanperinteet, kansanuskot, Suomen mytologia ja myytit elävät maaseudulla erilaisina, joskus myös vahvempina kuin kaupungeissa. Maaseudulla löytyy ylisukupolvista tietämystä ja viisautta, jonka arvokkaan perinnön Pakanafestarit haluaa tavoittaa sekä tuoda esiin ja säilyttää.

Pakanafestarit on sekoitus sisäfestivaalia ja messutapahtumaa jossa näytteilleasettajilla on mahdollisuus myydä ja esitellä tuotteitaan tai palveluitaan. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella on hurja määrä käsityöosaamista ja ainutlaatuisia konsepteja ja Pakanafestarit tarjoaa mahdollisuuden oman, usein hyvin valtavirrasta poikkeavankin musiikin, kulttuurin, taiteen ja käsityöläisyyden esiin tuomiseen ja kokemiseen ainutlaatuisessa tapahtumassa.

Tervetuloa! ᚹᛖᛚᚲᛟᛗᛖ

LogoWe are organizing a fair and indoor festival event named Pagan Fest focused on Northern folklore and mythology, located at the main building of Aalto University, Dipoli, situated on the border of Helsinki and Espoo, on October 12-13, 2024.

This event has been organized since 2016 under its former name, ’Pagan Autumn Fair,’ and the event is open to all ages and stands as one of the largest of its kind in the Nordic countries.

The cornerstones of our event are tolerance, community, and a strong commitment to showcase the diversity of folk traditions, pagan cultures, mysticism, mythology, and biodiversity. Our event is open to all orientations equally.

The event includes vendors, artisans, musical and dance performances, shows, lectures, exhibitions, presenters of various practices, healers, seers, tattoo artists, piercers, encompassing a broad spectrum of what pagan cultures and religions entail.

Welcome! ᚹᛖᛚᚲᛟᛗᛖ

LogoPaganlik festival on üritus, mis keskendub Põhjamaade folkloorile ja müütoloogiale ning toimub Aalto Ülikooli peahoones, Dipolis, mis asub Helsingi ja Espoo piiril, 12.-13. oktoobril 2024. Üritust on korraldatud alates 2016. aastast endise nime all ’Pagan Autumn Fair’. Üritus on avatud kõigile vanusegruppidele ning on üks suurimaid omataolisi Põhjamaades.

Meie ürituse nurgakivideks on tolerantsus, kogukond ja tugev pühendumus rahvapärimuste, paganlike kultuuride, müstika, müütoloogia ja bioloogilise mitmekesisuse esitlemisele. Meie üritus on avatud kõigile suundumustele võrdselt.

Üritusel on müüjad, käsitöölised, muusikalised ja tantsuetendused, etendused, loengud, näitused, erinevate tavade esitlejad, tervendajad, nägijad, tätoveerijad, augustajad, hõlmates laia spektrit sellest, mida paganlikud kultuurid ja usundid hõlmavad.

Tere Tulemast! ᚹᛖᛚᚲᛟᛗᛖ

LogoVi arrangerar evenemanget Pakanafestarit, en mässa och inomhusfestival som fokuserar på Nordisk folktradition och mytologi, vid huvudbyggnaden för Aalto-universitetet i Dipoli, som ligger vid gränsen mellan Helsingfors och Esbo, den 12-13 oktober 2024.

Evenemanget har arrangerats sedan 2016 under sitt tidigare namn ’Pagan Autumn Fair’. Det är öppet för alla åldrar och är en av de största i sitt slag i Norden.

Våra grundpelare för evenemanget är tolerans, gemenskap och ett starkt engagemang för att lyfta fram Nordens folktraditioner, paganistiska kulturer, mystik, mytologi och biologisk mångfald. Vårt evenemang är öppet för alla inriktningar på ett rättvist sätt. Det inkluderar försäljare, konsthantverkare, musikaliska och dansframträdanden, shower, föreläsningar, utställningar, presentatörer av olika metoder, helare, siare, tatuerare, piercare och omfattar en bred skala av vad paganistiska kulturer och religioner innefattar.

Välkommen! ᚹᛖᛚᚲᛟᛗᛖ