Live-tapahtuma
25.03.-26.03.2024

Tehostusta ja työnjakoa maatalouden ja ruokasektorin TKI-rahoitukseen -innovaatioleiri

Suomessa tarvitaan koordinaatiomalli kansallisten ja kansainvälisten rahoitusten koordinointiin, jotta maatalouden ja ruokasektorin kilpailukyky paranee ja alan kehittämisresurssit maksimoidaan. Minkälaista työnjakoa ja tehostusta voimme saada aikaan? Miten karsimme päällekkäisiä toimenpiteitä ja paikkaamme osaamis- ja tietopuutteita? Kaksipäiväisellä innovaatioleirillä paneudumme näihin haasteisiin. AgriHubin AKIS-ryhmä haastaa sinut mukaan kehittämään ratkaisuja ja konkreettisia toimia alan TKI-toiminnan työnjakoon ja tehostamiseen. Haku on auki 22.2. saakka.

Mistä on kyse?

AgriHubin AKIS-ryhmässä on keskusteltu kansallisen koordinaation ja työnjaon tarpeesta eri rahoitusinstrumenttien ja -hakujen seuraamisessa, suomalaisten partnereiden saamisesta kilpailukykyisiin konsortioihin mukaan sekä yleisesti tarpeesta saada kilpailtua kansainvälistä rahoitusta enemmän Suomeen maatalouden ja ruokasektorin toimintaan. Suomen nykyinen hallitus tavoittelee Suomen TKI-rahoituksen nostamista ja Suomeen ohjautuvan EU:n T&K-rahoituksen kaksinkertaistamista. Tässä on tilaisuus myös maatalouden ja ruokasektorin TKI-rahoituksen kasvattamiseen. Useat alan organisaatiot hyödyntävät monia eri rahoituslähteitä, mutta selkeää kansallista koordinaatiota tai tehokasta tiedonvaihtoa ei ole olemassa. Minkälaista työnjakoa ja tehostusta voimme saada aikaan? Miten karsimme päällekkäisiä toimenpiteitä ja paikkaamme osaamis- ja tietopuutteita? Entä miten tunnistamme näitä arjen pyörteissä ja kiireissä?

Vastaavasti kehittämistarpeita on myös käynnissä olevien hankkeiden ja muiden toimenpiteiden tiedonjakamisessa ja tulosten jalkauttamisessa käytäntöön. Miten voimme paremmin lisätä tietoisuutta käynnissä olevista hankkeista ja muista toimenpiteistä yleisesti maatalous- ja ruokasektorilla? Miten saamme hankkeille jatkuvuutta ja parannamme hankkeiden tulosten jalkauttamista käytäntöön?

Innovaatioleirin tavoite

Innovaatioleirillä keskitytään erityisesti maatalouden ja ruokasektorin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusten parissa toimivien tahojen yhteistyön edistämiseen rahoitusohjelmien rajoista riippumatta. Innovaatioleirin tavoitteena on tuottaa ratkaisuehdotuksia kansallisen koordinaatiomallin luomiseksi, työn ja roolitusten jakamisesta sekä yhteistyöstä kansallisten ja kansainvälisten rahoituslähteiden hakuvaiheessa. Lisäksi on tärkeää luoda hyvät käytännöt yhteistyölle hankkeiden ja toimenpiteiden tulosten jalkauttamisessa. Ratkaisuehdotusten pohjalta käydään jatkoneuvotteluja tunnistettujen organisaatioiden ja tahojen kanssa rooleista ja työnjaosta, jotta kansallisesta AKIS-toiminnasta muodostuu tehokas rahoitusinstrumenttien hyödyntäjä ja käytäntöön vievä toiminta.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa suomalaisten hanketoimijoiden menestymistä kansainvälisissä rahoitushauissa, päästä mukaan kilpailukykyisiin konsortioihin sekä saada laadukkaampia ja vaikuttavampia rahoitushakemuksia kansallisiin ja kansainvälisiin rahoitushakuihin. Lisäksi hankkeiden tulokset saadaan tehokkaammin jalkautettua käytäntöön tai hankkeen toiminnalle löydetään jatkorahoitus tai jatkohyödyntäjä. Parhaimmillaan leiri käynnistää osallistujien aktiivisen toiminnan koordinaatiomallin mukaisen yhteistyön aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kenelle?

Innovaatioleirin osallistujiksi tavoitellaan monipuolisesti eri AKIS-toimijoita: TKI-rahoitusta hyödyntävien organisaatioiden hankevalmistelijoita ja hanketoteuttajia, maa- ja puutarhatalousyrittäjiä, neuvontaorganisaatioiden asiantuntijoita, tutkimuslaitosten sekä luonnonvara-alan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen henkilöstöä, alan yrityksiä sekä hallinnon edustajia. Lisäksi TKI-rahoituksen paremmasta koordinaatiosta hyötyvät ja siinä aktiivisesti mukana olevat rahoituksen asiantuntijat.

Miksi kannattaa osallistua?

  • Pääset ideoimaan ratkaisuja Suomen maatalouden ja ruokasektorin kilpailukyvyn parantamiseksi
  • Tarjoamme osallistujille innostavan ja työntäyteisen leirin
  • Pääset verkostoitumaan muiden aihepiiristä kiinnostuneiden osallistujien kanssa
  • Leirin ruokailut ja sisältö ovat maksuttomia. Jokainen osallistuja maksaa itse omat matkakustannuksensa sekä yöpymisen (95 €/1 hh) Sannäsin kartanossa.
  • Järjestämme maksuttoman yhteiskuljetuksen Tikkurilan asemalta Sannäsiin ja takaisin.

Aikataulu

  • Hae mukaan innovaatioleirille 22.2. klo 23:59 mennessä täyttämällä hakulomake.
  • Hakemusten perusteella valitsemme leirille mukaan maksimissaan 35 asiantuntijaa. Ilmoitamme osallistujien valinnoista helmi-maaliskuun vaihteessa.
  • Leirin osallistujat saavat ennakkotehtävän kahta viikkoa ennen leiriä.
  • Innovaatioleiri järjestetään livetapahtumana Sannäsin kartanossa, Porvoossa 25.-26.3.2024. Maanantaina bussikuljetus Tikkurilasta lähtee noin klo 11.30 ja paluu takaisin Tikkurilaan tiistaina klo 15 mennessä.

Järjestäjät

Innovaatioleiri järjestetään AKIS-ryhmän aloitteesta ja leirin järjestelyistä vastaa AgriHubi, Maaseutuverkostoyksikkö sekä ProAgria Keskusten Liitto. Leirin vetäjänä toimii kehityspäällikkö Krista Mikkonen ProAgria Keskusten Liitosta.

Lisätietoa

Tuija Kallio, verkostokoordinaattori, Maaseutuverkostoyksikkö
tuija.kallio(a)ruokavirasto.fi, puh. 050 594 7993

Susanna Lahnamäki-Kivelä, koordinaattori, AgriHubi, Luonnonvarakeskus, susanna.lahnamaki-kivela(a)luke.fi, puh. 029 5322 523