Live-tapahtuma
08.12.2022 klo 09:00 - 12:00

Workshop: Samverkan i Svenskfinland ut landsbygdsperspektiv- vad är viktigt att ta med sig inför den nya EU-programperioden

Vi tar sikte på en ny EU-programperiod. Eftersom Svenskfinland och Åland, dvs den svensktalande delen av Finland, är geografiskt utspridd kräver det många gånger det lilla extra för att hitta samarbetsformer- och projekt för det svenska i Finland. T.ex har det saknats många gånger organisationer eller andra projektaktörer som är villiga att bära upp större projekt för det allmänt finlandssvenska. Svenska studiecentralen i dess gamla form var tidvis en sådan organisation som stod projektägare för flera landsbygdsutvecklingsprojekt när Finland blev EU-medlem. Sedan dess har rätt mycket hänt och nya aktörer har också kommit med i bilden. Förutom rena samarbetsformer- och gemensamma projekt, behövs även intressebevakning och forskning för att inte tala om hur viktig den svenska informationen kan vara många gånger.

Vi kommer att starta kl.9-tiden med kaffe på Svenska klubben/Nordens Hus i Tammerfors. Officiellt program börjar ca 9.15.

Ni alla är vidtalade av en viktigt anledning, ni har alla olika perspektiv i relation till denna rubrik.

Backa Peter, pensionerad bya- och landsbygdsutvecklare vid Svenska Studiecentralen (den första som till exempel fick statsbidrag för jobbet med byar i Svenskfinland) (långvarigt erfarenhetsperspektiv)

Hornborg Michael, VD för Svenska Lantbrukssällskapens förbund (SLF), erhåller statsbidrag för Svenskfinlands Byar (byaperspektiv)

Jern Olav, ordförande för LEADER-gruppen Aktion Österbotten och pensionerad landskapsdirektör för Österbottens förbund (LEADER-perspektiv)

Högman Sölve, byråchef vid Jordbruksbyrån vid Ålands Landskapsregering (Ålandsperspektiv)

Nordberg Kenneth, projektforskare vid Regionalvetenskapen vid Åbo Akademi i Vasa (forskningsperspektiv)

Pennanen Mari, verksamhetsledare för Förbundsarenan (organisations- och föreningsperspektiv)

Därtill kommer inslag från Landsbygdsnätverkets perspektiv.

Sista anmälningsdag är den 4 december

Har du frågor om det preliminära upplägget så hör gärna av dig. 

Ann-Sofi Backgren

samordnare för den svenska temagruppen vid Landsbygdsnätverket ”Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden”, moderator för ”framtidsworkshoppen”

annsofi.backgren67@gmail.com