Uutinen
06.10.2022

AgriHubille perustettu oma GitHub -tili

AgriHubin yhtenä tavoitteena on edistää datalähteiden ja datavarantojen tehokkaampaa yhteiskäyttöä. Tähän liittyen myös rajapinnat ovat tarkastelussa.

Erilaisten datojen kerääminen ja niiden analysointien visualisointi ymmärrettävällä tavalla eri kohderyhmille on haasteellista. Erilaiset datakuvaajat ja kaavioit eivät välttämättä ole maanviljelijän ydinosaamista, joten palveluiden kehittäminen vaatii paljon yhteistyötä.

Palveluiden käyttö ja niiden datojen ymmärtäminen voi vaatia neuvonta-asiantuntijoiden tai asiaan perehtyneen toisen vilijelijän selittämään datasta tehtyjä kuvaajia ja analyyseja.

Useat eri toimijat kehittävät viljelijöille suunnattuja palveluita. Tutkimusorganisaatioiden projekteissa tehtävät kehitystyöt tulisi lähtökohtaisesti olla julkisia. Tämän vuoksi kooditasolle ulottuva yhteiskehittäminen on niissä erittäin suositeltavaa, jotta kehitystyö leviää muiden hyödynntettäväksi, eikä päällekkäistä kehitystyötä tarvitsisi tehdä. Tekemällä yhteistyö ja jakamalla koodeja toisille toimijoille, mahdollistetaan kehitystyön keskittyminen haastavampiin ongelmien ratkaisemiseen.

AgriHubi toimii alustana eri toimijoiden yhteistyölle. Asiantuntijat löytävät paremmin toisensa ja sitä kautta yhteiskehittäminen paranee. AgriHubille on perustettu oma GitHub-tili, jonka avulla helpotetaan eri koodausprojektien löytyminen sekä näytetään esimerkkejä eri datoista sekä listataan eri rajapintoja. Tämän tilin kehittäminen aloitettiin kesän 2022 aikana ja jokainen voi ehdottaa sinne lisäyksiä, jos tietää jonkun puuttuvan tiedon.