Uutinen
11.05.2022

Opinnäytetyö: Digimentorimallin avulla kohti parempia digitaitoja yrityksessä

Nykypäivänä lähes jokaisen yrityksen toimintaa ohjaa vahva digitalisoituminen. Työ muuttuu ja työtehtäviin liittyy entistä enemmän erilaisia digitaalisia ohjelmistoja sekä sovelluksia. Työn ja digitalisaation murroksessa on turvattava yrityksen työntekijöiden osaamistarpeet ja jatkuva oppiminen. Henkilöstön vahva osaaminen digitaidoissa sekä yrityksen digikulttuurissa tehostaa työskentelyä sekä luo yrityksestä positiivista imagoa ulospäin. 

Toimeksiantajaorganisaatiossa Faba OSK:ssa otettiin käyttöön Microsoft Teams- ohjelmisto joulukuussa 2020. Ohjelmiston avulla oli tavoitteena tehostaa yrityksen sisäistä viestintää. Johtamisella sekä esimiestyöllä on suuri merkitys siihen, kuinka henkilöstö suhtautuu erilaisiin muutoksiin organisaatiossa. Opinnäytetyössä lähdettiin tutkimaan, millaista ohjausta kenttähenkilöstö kaipaa omien digitaitojen kehittämisen tueksi ja arjen avuksi työelämän digipulmiin. Satunnaisesti poimitulle henkilöstöryhmälle tehtiin kyselytutkimus, jonka tueksi tutkimusta täydennettiin haastatteluilla. 

Tutkimuksen perusteella voitiin todeta, että organisaatiossa on henkilöstön keskuudessa tarvetta digitaitojen ohjaukselle sekä digimentoreille, joita voisi lähestyä matalalla kynnyksellä. Digimentorimallilla on osoitettu useassa eri organisaatiossa olleen positiivista vaikutusta henkilökunnan digitaitoihin ja kiinnostukseen yksilötasolla, mutta myös koko organisaation digikulttuurin kehittymiseen. Opinnäytetyössä etsittiin tietoa digimentorimallin hyödyntämisestä muissa organisaatioissa ja suunniteltiin toimeksiantajaorganisaatiolle raamit oman digimentorimallin toteuttamiseen. 

Opinnäytetyön päätösseminaari

Aika: torstaina 12.5.2022 klo 11.00-12.30

Etänä zoom-yhteydellä https://savonia.zoom.us/j/716546188

Salasana: LuvaONT