Uutinen
20.04.2022

Opinnäytetyö: Hiiliviljelyn soveltuvuutta käytännössä – viljelykasvien erot tarkastelussa

Ilmaston muutos on nykypäivänä kuuma puheenaihe maatalouden sektorilla. Maatalouden sektorilla päästöjen määrä on korkealla verrattuna muihin sektoreihin. Hiiliviljelyn avulla saadaan hiilidioksidista sidottua hiili maaperään kasvin yhteyttämisen avulla. Tällöin ilmassa on vähemmän hiiltä, jolloin päästöt ovat alhaisempia. Näillä toimenpiteillä saadaan alennettua tilan hiilijalanjälkeä tuotettuun raakamaitokiloa kohden. Runsaammalla sadolla mahdollistetaan parempi hiilensidonta ja pienempi hiilijalanjälki.

Hiiliviljely on tavallista luonnollista viljelyä, missä kasvit sitovat hiiltä sekä ylläpitävät ja parantavat maan kuohkeutta. Hiilen sidontaa saadaan parannettua maan eri kerroksiin esimerkiksi, syväjuurisilla kasveilla. Syväjuuristen kasvien juuret sitovat hiilen ja kuohkeuttavat maan syvimpiä kerroksia. Syväjuurinen kasvi on muun muassa nurmentuotannossa käytetty puna-apila.

Savonia ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Jaakko Kielenniva opinnäytetyössä perehdytään kasvien eri ominaisuuksiin ja viljelytekniikoihin, mitkä edistävät hiiliviljelyä. Viljelykasveissa eri ominaisuuksia on syväjuurisia-, paalujuurisia-, monivuotisia- ja yksivuotisia kasveja. Viljelytekniikoissa otetaan huomioon niitä tekniikoita missä olisi pienimmät päästövaikutukset.

Työnlopussa puntaroidaan hiiliviljelyä edistävien kasvien ja tekniikoiden hyötyjä ja haasteita oppilaan oman maitotilan käytössä. Hiiliviljelyä puntaroidaan käytännön soveltuvuutta maitotilalla ja päästöjen vähentämisen välillä. Työssä pohditaan muun muassa paalujuurisen herneen käyttöä nautojen ruokinnassa ja viljelytekniikoista kosteikkoviljelyn soveltuvuutta nurmentuotannossa.

Opinnäytetyön seminaaria pääsee seuraamaan paikan päälle tai etänä Zoom yhteydellä

Paikka             Savonia-ammattikorkeakoulu, Haukisaarentie 2, Iisalmi
                          Zoom-osoite: https://savonia.zoom.us/j/716546188

                           Salasana: LuvaONT

Päivä               13.05.2022 kello 12:15 – 13:45