Uutinen
20.04.2022

Opinnäytetyö: Huomio puristenesteen keräämiseen

Säilörehun tuotannossa tavoitellaan laadukasta, hyvin säilynyttä rehua. Säilörehusta erittyy varastoinnin aikana puristenestettä, jonka talteenotosta tulee huolehtia. Puristeneste on hyvin ravinnepitoista ja päästessään valumaan ympäristöön se rehevöittää mm. vesistöjä. Savonia-ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija selvitti opinnäytetyössään, kuinka siiloihin varastoidun säilörehun puristenesteen muodostumiseen voidaan vaikuttaa ja millaisilla toimintatavoilla voidaan ennaltaehkäistä valumavahinkoja. Toimeksiantajana toimi Pohjois-Savon ELY-keskus.

Puristenesteen pitoisuuksia tutkittiin ottamalla puristenesteestä analysoitavat näytteet pohjoissavolaisilta maatiloilta sekä haastattelemalla viljelijöitä säilörehun tuotannosta ja varastoinnista. Lisäksi selvitettiin erilaisia säilöntämenetelmiä sekä siilojen ominaisuuksia. Esimerkiksi siilojen ja kokoomakaivojen elementtien kunnosta huolehtimalla ja siilojen kattamisella voitaisiin ehkäistä puristenesteen valumia ympäristöön.

Opinnäytetyön loppuseminaari:

Aika                            Tiistai 3.5.2022 klo 14:15

Paikka                        Savonia-ammattikorkeakoulu, Haukisaarentie 2, Iisalmi

                                    luokka F1025

Etänä zoomissa        https://savonia.zoom.us/j/716546188

Salasana                    LuvaONT