Uutinen
18.02.2022

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma (JÄSMY) tukee alueen ELY-keskusten maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimista ohjelmakaudelle 2021-2027. Ohjelmatyö aloitettiin Itä-Suomen maaseutuohjelmien väliarvioinnin suositusten pohjalta.

Työn tavoitteena oli tunnistaa Järvi-Suomen alueelle sopivia toimenpiteitä, jotka liittyvät ravinnekuormitukseen ja vesistöihin, luonnon monimuotoisuuteen sekä ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan.

Ohjelmassa huomioidaan alueen elinkeinotoiminnan monipuolinen yhteys ympäristöön ja siinä paneudutaan maa- ja metsätalouteen sekä maaseudun muihin toimintoihin.

Ohjelmaan liittyvä teemahankkeiden rahoitushaku on auki 1.2.-30.4.2022.

Lisätietoa Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmasta.

Liittyvät aiheet