Uutinen
18.01.2024

Kasvinviljelytiloja haetaan mukaan osallistumaan tutkimushaastatteluihin geenieditointiin liittyen

Kansalaisten ja kasvintuottajien viestit geenieditoinnin tulevaisuudesta (KavEdit) -hanke on Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Helsingin yliopiston yhteistyössä toteuttama tutkimushanke. Hanketta rahoittaa Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera) ja se toteutetaan vuosina 2023-2026. Hankkeessa tutkitaan kansalaisten/kuluttajien ja kasvintuottajien näkemyksiä uusista genominmuokkausmenetelmistä. Euroopan Unionissa suunnitellaan parhaillaan uutta lainsäädäntöä, joka sääntelee genominmuokkausmenetelmien käyttöä EU:n alueella. Tämän vuoksi aiheen tutkiminen on erittäin ajankohtaista.

Hankkeessa kerätään aineistoa fokusryhmäkeskustelujen ja kyselyn muodossa. Kyselyn tavoitteena on saada edustava kuva kansalaisten ja kasvintuottajien käsityksistä uusia genominmuokkausmenetelmiä koskien. Kyselyn toteutusta edeltävien fokusryhmäkeskustelujen tavoitteena on tuottaa ymmärrystä siitä, millaista tietämystä, ajatuksia ja tunteita osallistujilla on uusiin genominmuokkausmenetelmiin liittyen.

Osallistuminen EI edellytä ennakkotietämystä aiheesta. Ryhmäkeskustelussa keskustellaan osallistujien ajatuksista ja näkemyksistä genominmuokkausmenetelmistä, sekä jaetaan tiivis informaatiomateriaali. Ryhmäkeskustelu kestää noin 1,5 tuntia. Keskusteluun osallistuu yhteensä noin 8 henkilöä. Keskustelu toteutetaan Teamsin välityksellä.

Keskustelut nauhoitetaan ja litteroidaan eli kirjoitetaan tekstimuotoon nauhalta. Litteraatioihin ei jää mitään henkilötietoja. Osallistuminen on siis keskustelutilannetta lukuun ottamatta anonyymia, eikä sinua voi tunnistaa aineistosta. Aineistoa hyödynnetään hankkeen kyselyosion suunnitteluun ja aineiston perusteella kirjoitetaan tieteellisiä artikkeleita kansainvälisiin tieteellisiin lehtiin. Aineistoa voidaan mahdollisesti myös käyttää tulevissa tutkimushankkeissa, joissa käsitellään samoja teemoja.

Fokusryhmähaastatteluiden aineistosta vastaa Helsingin yliopisto (Katriina Huttunen, Annukka Vainio) ja Luke (Eija Pouta). Aineistoa voivat käsitellä lisäksi muut hankkeessa työskentelevät henkilöt. KaVEdiT-hankkeen päättymisen jälkeen Luke ja Helsingin yliopisto vastaavat aineiston säilyttämisestä.

Osallistuessasi ryhmäkeskusteluun hyväksyt nämä ehdot. Huomioithan, että osuuttasi ryhmähaastatteluista ei voida poistaa jälkikäteen. Voit kuitenkin poistua ryhmähaastattelutilanteesta missä tahansa vaiheessa, eikä sinun tarvitse kertoa syytä päätöksellesi.

Palkkioksi osallistumisestasi saat 60 euron arvoisen lahjakortin valintasi mukaan S- tai K-ketjun liikkeisiin. Lahjakortti toimitetaan postitse.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä koskien tutkimusta tai osallistumistasi, voit ottaa yhteyttä Katriina Huttuseen:

katriina.huttunen@helsinki.fi

Liittyvät aiheet