Uutinen
20.01.2023

Luomukoulutuksen nykytila kartoitetaan

Suomen kansallinen Luomu 2.0 -ohjelma kehittää luomun tuotantoa ja lisää luomun kysyntää, tätä varten luomukoulutuksen nykytila kartoitetaan koko ruokaketjussa. AgriHubi-verkosto on hankkeessa mukana.

LUKOKE-hanketta vetää Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK) ja siinä ovat mukana Helsingin yliopisto (HY) sekä Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky). Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston, Opetushallituksen, AgriHubin ja oppilaitosverkostojen kanssa.

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö osana ruokaketjun toiminnan edistämisen kokonaisuutta. Hankkeen kustannukset ovat 218 619 euroa. Hanke alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.8.2024.

Lue lisää HAMKin tiedotteesta.