Uutinen
01.03.2022

Maaseuturahaston valtakunnallisten hankkeiden haku auki – ideoita haussa kahteen teemaan

Maaseuturahaston valtakunnallisten maaseutuhankkeiden ideahaku on avautunut. Teemoina haussa ovat tuottajayhteistyö ja -organisaatioiden perustaminen sekä kestävän matkailun verkostoyhteistyö.

Valittavien hankkeiden avulla edistetään maatilojen kannattavuuden ja markkina-aseman paranemista osana ruokajärjestelmää. Lisäksi luodaan matkailun kehittäjille työkaluja, joilla vastataan maaseudun matkailumarkkinoiden muutokseen ja koronapandemian luomaan uudenlaiseen kysyntään.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ideahaussa voi esittää maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita 14.4.2022 saakka. Ideahakuvaiheesta jatkovalmisteluun valituista ideoista laaditaan varsinainen hankesuunnitelma ja hankehakemus.

Valtakunnallisten hankkeiden ideahaku kohdennetaan tällä hakukierroksella kahteen hakuteemaan:

Teema 1: Tuottajayhteistyö ja -organisaatioiden perustaminen alkutuotannon kannattavuuden edistäjinä

Hakuun voi esittää ideoita, joilla haetaan ratkaisuja alkutuotannon kannattavuuden parantamiseen ja vahvistetaan viljelijöiden yhteistyömuotoja ja -käytäntöjä. Hankkeiden tavoitteena voi olla mm. tukea tuottajaorganisaatioiden syntymistä ja vahvistaa tuottajayhteistyötä ja tuottajien asemaa markkinoilla.

Esimerkkejä hankkeissa toteutettavista toimenpiteistä:

  • Tuotantokustannusten alentamiseen ja resurssitehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimet
  • Markkinalähtöisen kaupan edistäminen, tavoitteena saada lisäarvoa tuotteille ja parantaa arvoketjun kannattavuutta
  • Digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen
  • Osaamisen kehittäminen, tiedon kokoaminen ja välittäminen valtakunnallisesti

Teema 2: Kestävän matkailun verkostoyhteistyö

Ideahaussa haetaan monipuolisesti yhteistyötä ja osaamista lisääviä ja kehittäviä valtakunnallisia hankkeita. Hankkeiden tulee edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää matkailua.

Esimerkkejä hankkeissa toteutettavista toimenpiteistä:

  • Alan yhteisten tarpeiden kokoaminen
  • Lisätään yrittäjien osaamista digitaalisesta saavutettavuudesta
  • Verkostoyhteistyön kehittäminen
  • Työntekijöiden saatavuusongelmiin ja yritystoiminnan kannattavuuden haasteisiin vastaaminen
  • Palveluiden laadun kehittäminen ja uudet palvelutuottajat maaseudulle
  • Matkailupalveluiden ja markkinoinnin yhteinen, toimialojen välinen kehittäminen

Valtakunnallisten maaseutuhankkeiden ideahausta järjestetään infotilaisuus keskiviikkona 16.3.2022 klo 13–14. Mukaan ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Lisätietoa sekä hakulomakkeen löydät täältä.

Lisätietoja:

Lisätietoja valtakunnallisten kehittämishankkeiden hausta antavat Hämeen ELY-keskuksessa:

Lassi Hurskainen, maaseudun kehittämisen asiantuntija
p. 0295 025 046, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Timo Kukkonen, kehittämispäällikkö
p. 0295 025 065, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hakuohjeet:

Valtakunnallisten maaseutuhankkeiden teemallinen ideahaku