Uutinen
15.04.2024

Maatalouden koulutus kiinnosti niin ammatillisella kuin korkeakoulutasolla

Kevään 2024 viimeinen yhteishakujakso päättyi maaliskuun lopulla. Helmikuussa haut olivat auki ammatillisiin, toisen asteen koulutuksiin, ja maaliskuussa aukesi haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoon. Valtakunnallinen hakuaika on maan oppilaitoksissa kiireistä aikaa, kun koulutuksista nostetaan markkinointiin parhaat puolet ja hakemuksia aletaan käsittelemään.

Kaikkien koulutushakujen hakijatilastoja voi tutkia Opetushallituksen ylläpitämästä Vipunen-palvelusta. Yhteensä kevään yhteishaussa ammattikorkeakoulujen tarjoamiin luonnonvara-alan koulutuksiin hakeutui lähes tuhat ensisijaista hakijaa. Helsingin yliopiston maataloustieteiden koulutukseen (kandi + maisteri) hakeutui n. 90 ensisijaista hakijaa.

Maatalouden koulutuksessa etenkin toisella asteella nähdään haasteita vetovoiman kanssa, on nähty jo vuodesta 2021 lähtien. Aloituspaikkoja on vähennetty, ja alalle hakeutuu entistä vähemmän uusia opiskelijoita. Vaihtelua löytyy kuitenkin alueittain, ja tämä näkyy niin ammatillisella puolella kuin korkeakoulupuolella. Oppilaitosten haasteena onkin tulevaisuudessa saada hakijoiden määrä kasvuun, kun nuoret ikäryhmät pienenevät.

Alan imago- ja vetovoima paranee yhteistyöllä

Maatalousopintoja tarjoavat korkeakoulut tekivät jälleen tänä vuonna yhteisen markkinointikampanjan maatalousalan tunnettuuden ja kiinnostavuuden edistämiseksi. Kampanjan otsikko oli Maatalouden moniottelija, ja kampanjassa haluttiin nostaa erilaisia mahdollisuuksia, jota agrologin tai agronomin tutkinto tarjoaa. Kampanja toteutettiin Instagramissa, Facebookissa ja Tiktokissa, ja sisältöihin haastateltiin alan nykyisiä tai entisiä opiskelijoita. Korkeakoulut ovat toteuttaneet vastaavan kampanjan yhteistyössä ulkoisen mediatoimiston kanssa myös aiempina vuosina.

Maatalousalan imago- ja vetovoimatyön eteen tehdään myös aktiivisesti työtä AgriHubissa, ja työryhmään kuuluu toimijoita vahvasti koulutussektorilta. Vetovoima- ja imagotyö on konkreettisesti tarkoittanut esimerkiksi sosiaalisen median sisältösuunnittelua ja -tuotantoa ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. Alan imago- ja vetovoimatyötä on lähdetty myös jalostamaan hankeideaan asti, johon lähdetään nyt etsimään rahoitusta. Tulevassa hankkeessa on mukana koko AgriHubin koulutussektori.  

Lisätietoja

Kia Partanen, Hämeen ammattikorkeakoulu
kia.partanen@hamk.fi

Paula Antikainen, Ylä-Savon ammattiopisto
paula.antikainen@ysao.fi

Liittyvät aiheet