Uutinen
16.11.2022

Opinnäytetyö: Kuinka henkilöstöjohtamisella voit vaikuttaa omaan jaksamiseen

”Yhdessä kohti helpompaa huomista”

Maatilojen keskikoko on viime vuosina kasvanut paljon. Tilakokojen kasvaessa yhä useammalla maatilalla työskentelee entistä enemmän vakituista ja kausiluonteista työvoimaa. Henkilöstöjohtamisen osa-alueessa keskitytään yrityksen koko työvoiman johtamiseen mahdollisimman resurssitehokkaasti. Tuotannon lisääntyessä maatilayrittäjiltä vaaditaankin hyvää johtamis- osaamista.  Johtamisen laatuun vaikuttavat monet eri seikat. Yksi näistä seikoista on johtajan oma työhyvinvointi.

Maatilayrittäjällä on vastuu pitää omasta työhyvinvoinnistaan sekä yritystoiminnastaan huolta. Lisäksi maatilayrittäjän täytyy pitää henkilöstö motivoituneena ja hyvinvoivana. Työhyvinvointi on kokonaisvaltaista hyvinvoinnista huolehtimista psyykkisellä, fyysisellä sekä sosiaalisella osa-alueella. Kaikissa osa-alueissa on paljon muuttuvia tekijöitä, jotka eivät koskaan ole yksiselitteisiä vaan jokaiselle henkilölle yksilöllisiä. Työhyvinvoinnin kehittämiseen tarvitaan taito johtaa henkilöstöä sekä itseään.

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten maatilayrittäjät kokevat työhyvinvointinsa ja kuinka he hyödyntävät henkilöstöjohtamista hyvinvoinnin parantamisessa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, mitä johtamisen työkaluja maatilayrityksessä käytetään.  Työn toimeksiantajana toimi ProAgria Itä-Suomi. Opinnäytetyön materiaalia toimeksiantaja voi hyödyntää johtamis- ja hyvinvointipalveluiden kehityksessä. Maatilayrittäjälle opinnäytetyö antaa tietoa henkilöstöjohtamisesta ja muista johtamismalleista sekä työhyvinvoinnista. Työstä koottiin yhteenvetona tietokortti, joka on saatavilla opinnäytetyön liitteenä Theseuksesta, kun valmis opinnäytetyö julkaistaan.

Lisätietoja:

agrologiopiskelija Janita Riekkinen, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi
janita.riekkinen@edu.savonia.fi