Uutinen
18.03.2024

Opinnäytetyö: Luonnonvara-alan mahdollisuudet nuorten tietoon

Luonnonvara-alalla työskentelevien henkilöiden rooli on merkittävä kotimaan omavaraisuuden ja huoltovarmuuden osalta. Tällä hetkellä alaa haastaa kuitenkin työvoimapula. Tilakoot suurentuvat, jolloin tiloille tarvitaan palkattua työvoimaa. Maatalousyrittäjien keski-ikä kasvaa ja yhä useampi maatalousyritys lopettaa toimintansa, sillä yritystoiminnalle ei ole jatkajaa.

”Maatalouden jatkuvuus ja maaseudun elinvoimaisuus ovat minulle tärkeitä asioita”, Savonia-ammattikorkeakouluun opinnäytetyönsä tehnyt Jenni Juutinen sanoo. Hän haastatteli nyt julkaistuun oppaaseen useita luonnonvara-alalla toimivia yrittäjiä sekä alan opiskelijoita ja valmis opas on pilotoitu kohderyhmän edustajien avulla. Kaikki haastatteluvideot löytyvät ”Osaajia maaseudulle”-nimellä YouTubesta ja TikTokista.

Toisen asteen opinnot sisältyvät oppivelvollisuuteen, joten alalle on mahdollista saada uusia opiskelijoita. Peruskouluissa olisi hyvä tuoda esille luonnonvara-alaa yhtenä opiskelumahdollisuutena. Tämä kuitenkin edellyttää, että opinto-ohjaajalla olisi tietoa alan opiskelusta ja työllistymismahdollisuuksista. Alalle hakeutuminen ei edellytä aiempaa kokemusta tai oman maatilan omistamista tai hankkimista.

Alan opiskelusta ja työllistymismahdollisuuksista löytyy lisätietoa Töitä Suomesta Oy:n verkkosivuilla julkaistusta oppaasta:
https://26527780.hs-sites-eu1.com/maatalousammatit-0.

Työn toimeksiantajana toimi Töitä Suomesta Oy.

Opinnäytetyötä ei ole vielä julkaistu, mutta se esitellään ensimmäistä kertaa 22.3.2024. Esitystä on mahdollista seurata etäyhteydellä tai paikan päällä. Esityksen jälkeen työ julkaistaan Theseuksessa.

Esityksen nimi: Luonnonvara-alan opiskelupaikat ja työllistymismahdollisuudet tutuiksi – Opas tulevaisuuden osaajille

Esittäjä: Jenni Juutinen

Toimeksiantaja: Töitä Suomesta Oy

Ohjaajat: Katriina Pylkkänen ja Heli Wahlroos

Aika: 22.3.2024 klo 10.15–11.45

Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Haukisaarentie 2 Iisalmi, Luokka F-2011

Etäyhteys: https://savonia.zoom.us/j/716546188 Salasana: LuvaONT

Lisätietoja: Jenni Juutinen puh. 050-3554892