Uutinen
13.05.2024

Opinnäytetyö: Säilörehun laatuun kannattaa panostaa

Säilörehu on suomalaisilla lypsykarjatiloilla ruokinnan perusta. Säilörehun onnistumisen mittarina käytetään ruokinnallista sekä säilönnällistä laatua. Onnistuminen riippuu useista eri tekijöistä, eikä niihin aina voi vaikuttaa. Säilörehun ruokinnallista laatua voidaan täydentää väkirehuilla, mutta säilönnällistä laatua ei voida paikata. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Nautasuomi Oy. “Opinnäytetyössä käydään läpi säilörehun kulku pellolta ruokintapöydälle. Lisäksi kerromme kohdetilojen avulla mihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota säilörehua tehdessä”, toteavat Vili-Kalle Nyyssönen ja Juho Väisänen.

Opinnäytetyössä esitellään, millaisia vaikutuksia epäonnistuneella säilörehulla kohdetiloilla on ollut. Aihe on ajankohtainen tilakokojen ja peltopinta-alojen kasvaessa, mikä korostaa entisestään säilörehun onnistumista. 

Lisätietoja:

Savonia-ammattikorkeakoulu/ Luonnonvara-ala, agrologi 

Juho.Vaisanen2@edu.savonia.fi 

Vili-Kalle.Nyyssonen@edu.savonia.fi