Uutinen
11.03.2023

Opinnäytetyö: Tuotantopanosten hintojen nousua ei ole huomioitu eläinten hyvinvointikorvausta uudistettaessa

Eläinten hyvinvointikorvaus uudistui vuoden vaihteessa, minkä seurauksena sitoumusehdot ja korvausmäärät muuttuvat. “Hyvinvointikorvausta yksinkertaistettiin toimenpidevaihtoehtoja vähentämällä. Esimerkiksi hiehoille ei ole enää haettavissa korvausta, ja vasikoiden pito-olosuhteiden parantamisen toimenpiteessä on vain yksi vaihtoehto”, kuvailee Savonia-ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Iita Juntunen opinnäytetyössään.

Vuonna 2021 eläinten hyvinvointikorvausta haki 5 885 tilaa, joista 4 615 haki nautoja koskevaa korvausta.

Iita Juntunen tarkastelee opinnäytetyössään eläinten hyvinvointikorvauksessa tapahtuneiden muutosten vaikutusta case-tilojen talouteen. Lisäksi opinnäytetyössä arvioidaan, millä edellytyksillä toimenpiteiden toteuttaminen on kannattavaa ja pohditaan, kuinka toimenpiteet edistävät eläinten hyvinvointia.

”Urospuolisten nautojen ja vasikoiden pito-olosuhteiden parantamisen toimenpiteiden kannattavuutta arvioitaessa oli havaittavissa, että kuivikekustannukset voivat olla liian suuret suhteessa saatavaan korvaukseen”, kertoo Iita Juntunen. Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdoissa ei ole määritetty kuivikkeen tarkkaa määrää. Urospuolisille naudoille vaaditaan hyvin kuivitettu makuualue ja vasikoille runsaasti kuivitettu.

Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteillä voidaan parantaa eläinten hyvinvointia tilakohtaisesti. Samalla edistetään entistä eettisempää ruuantuotantoa. Juntunen pohtii opinnäytetyössään toimenpidekohtaisia vaikutuksia eläinten hyvinvointiin Welfare Quality -järjestelmää hyödyntäen.

Opinnäytetyö esitetään 15.3.2023 klo 14.15 alkaen Iisalmessa Savonia-ammattikorkeakoulun kampuksen luokassa F1025. Etäosallistuminen seminaariin on myös mahdollista alla olevan linkin kautta.

Tervetuloa!

Linkki etäosallistujille: https://savonia.zoom.us/j/716546188 Salasana: LuvaONT

Lisätietoja:

Iita Juntunen puh. 040 410 4970