Uutinen
15.05.2023

Opinnäytetyö: Tuulivoimalla energiaomavaraisuutta maatilalle

Energiakriisi ja energiakustannusten nousu saivat pohjoissavolaisen maatilan harkitsemaan tuulivoimalan hankintaa. Laskelmien mukaan takaisinmaksuaika on parhaimmillaan alle 10 vuotta.

Opinnäytetyössä selvitettiin tuulivoimalainvestoinnin kannattavuutta maatilalle. Maatilakokoluokan tyylimyllyjen korkeudet olivat laskelmissa alle 70 m. Teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden korkeudet ovat jopa yli 300 m. Tulokset osoittivat, että tuulivoimalan hankinta kannattaa sitä paremmin, mitä enemmän tuotetusta sähköstä käytetään itse ja mitä korkeampi on sähkön ostohinta. Tuulivoiman puolesta puhuvat myös maatilan energiaomavaraisuuden lisääminen sekä hiilijalanjäljen pieneneminen.

Pohjoissavolaisella maatilalla ollaan kiinnostuneita uusiutuvista energiamuodoista. Lämpö- ja sähköenergiaa tuotetaan jo maalämmöllä ja aurinkopaneeleilla. Tuulivoimalan hankinta parantaisi tilan energiaomavaraisuutta talvella, joka on vuodenajoista tuulisinta ja jolloin aurinkosähköjärjestelmän tuotto on olematonta. Tuulivoima ja aurinkosähkö yhdessä energiantuottajina tukisivat hyvin toisiaan.

Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi kasvatti kustannuksia radikaalisti. Etenkin sähkön hinnan nousu on ollut merkittävä. Sen vuoksi maatila pohtii, miten alentaa energiakustannuksiaan.

Pohjoissavolaisen maatilan ostosähkön määrä on yli 100 000 kWh vuodessa. Laskelmien perusteella kannattavin tuulivoimala tuottaa sähköä vähintään oman käytön verran. Suurimmat laskelman riskitekijät liittyvät pääasiassa sähkön hintaan sekä vuosittaisen tuotantomäärän arviointiin.

Lisätietoja:

Merja Tuovinen
Agrologiopiskelija
Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi
Puh. 044 575 0840