Uutinen
04.12.2023

Opinnäytetyö: Vasikoiden alkuhoidon heikot työohjeet merkittävä haaste

Vasikoiden alkuhoidolla on suuri merkitys sen loppuelämän kannalta. Alkuhoitoon kannattaa panostaa koska sillä luodaan pohja eläimen loppuelämälle. Hyvällä alkuhoidolla saadaan terveitä ja kestäviä eläimiä. Savoniassa tehdyn on tehty opinnäytetyö Vasikoidenhoito syntymästä vieroitukseen: Työohjeet tutkimusnavettaan.

Tiloilla, joissa työskentelee useita eri työntekijöitä, on usein suuri riski, että myös työtapoja on useita. Tutkimusnavetta ei ole tässä asiassa poikkeus. Tutkimusnavetassa toistuvat samat peruskarjanhoitotyöt kuin missä tahansa navetassa. Erilaiset työtavat ja -menetelmät rikkovat vasikalle tärkeät rutiinit, ja nostavat riskiä vasikoiden stressaantumiseen ja sairastumiseen.

Selkeät ja helposti luettavat työohjeet ovat avainasemassa vasikoiden hoidon vakioinnissa. Työohjeilla saadaan työmenetelmät samankaltaisiksi hoitajasta riippumatta. Kun työt tehdään aina samalla tavalla, ei vasikalle aiheuteta turhaa stressiä. Selkeillä ja yhtenäisillä hoitorutiineilla saadaan turvattua hyvä alkukasvatus. Tällöin saadaan taattua hyvät lähtökohdat eläimen loppuelämää ajatellen.

Heikot työohjeet, tai niiden puuttuminen on koettu merkittäväksi haasteeksi. Työntekijöiden vaihtuessa perehdyttämistä merkittävästi hankaloittaa, jos ohjeistus on lähinnä perehdyttäjän muistin varassa. Työohjeita voidaan käyttää apuna perehdytyksessä, ja ne säilyvät muistin tukena myös perehdytyksen jälkeen.

Aiheesta on tehty opinnäytetyö, joka esitellään Savonia ammattikorkeakoululla loppuseminaarissa. Opinnäytetyön nimi on Vasikoidenhoito syntymästä vieroitukseen: Työohjeet tutkimusnavettaan. Toimeksiantajana työssä on toiminut Luonnonvarakeskus (LUKE). Opinnäytetyö on osa Agrologin (AMK) -tutkintoa.

Seminaari: 14.12.2023 Klo 10.15–11.45

Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Haukisaarentie 2, Iisalmi, luokkatila F1027

Etäosallistuminen: Zoom: https://savonia.zoom.us/j/716546188 Salasana: LuvaONT

Lisätietoja: Satu Virolainen

satu.virolainen@edu.savonia.fi