Uutinen
09.02.2023

PTT Politiikkasuositus maataloudesta: Nuorille luotava luottamus ruuantuotannon tulevaisuuteen

Nuorten yrittäjien maatalousalalle tuloa tulee edistää helpottamalla omistajanvaihdosten tekemistä. Maataloudella ja ruuantuotannolla ei Suomessa ole tulevaisuutta, jos nuorille ei luoda edellytyksiä ja kiinnostusta maatalousalalle. Sukupolvenvaihdoksia on tapahtunut vain vähän maatiloilla viime vuosien heikon kannattavuuskehityksen aikana. Nuoret ja tulevaisuuden yrittäjät tarvitsevat näkymän ja luottamusta siihen, että maatalous tarjoaa perustan taloudellisesti kannattavalle liiketoiminnalle kestävällä tavalla.

Nuorten yrittäjien maatalousalalle tuloa tulee edistää helpottamalla omistajanvaihdosten tekemistä. Maataloudella ja ruuantuotannolla ei Suomessa ole tulevaisuutta, jos nuorille ei luoda edellytyksiä ja kiinnostusta maatalousalalle. Sukupolvenvaihdoksia on tapahtunut vain vähän maatiloilla viime vuosien heikon kannattavuuskehityksen aikana. Nuoret ja tulevaisuuden yrittäjät tarvitsevat näkymän ja luottamusta siihen, että maatalous tarjoaa perustan taloudellisesti kannattavalle liiketoiminnalle kestävällä tavalla.

Maataloudella ja ruuantuotannolla ei ole tulevaisuutta, jos nuoret eivät koe maatalousalaa houkuttelevaksi ja koe, että maatalousala voisi tarjota tulevaisuuden toimeentulomahdollisuutta. Yhteiskunnassa täytyy pystyä ylläpitämään ja luomaan edellytyksiä taloudellisesti kestävälle ruuantuotannolle. Tässä PTT:n politiikkasuosituksessa käsitellään maa- ja elintarviketaloutta talouden ja markkinoiden toiminnan näkökulmasta keskittyen erityisesti nuoriin ja maatalouden kannattavuuteen.

Globaalien kriisien myötä talous- ja turvallisuusympäristömme on olennaisesti muuttunut. Kriisit ovat nostaneet esille maatalouden riippuvuuden globaalista energiantuotannosta ja taloudesta. Muuttunut toiminta- ja turvallisuusympäristö on alleviivannut huoltovarmuuden ja varautumisen tärkeyttä. Ruuan omavaraisuus on noussut entistä näkyvämmin keskiöön osana kansallista huoltovarmuutta ja ruokaturvaa, mikä painottaa ruuantuottokyvystä huolehtimista ja kannattavan maatalouden merkitystä. Samanaikaisesti ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tehtävät päästövähennystoimet haastavat ruuantuotannon tapoja uusiutumaan. Maataloudelle asetettujen ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteiden saavuttaminen vaatii merkittävän määrän maatalousyrittäjien työtä ja taloudellista panostusta. Samalla on nähtävissä, että kestävän rahoituksen kriteerit tulevat vaikuttamaan myös maatalouden rahoitusasemaan luoden uusia vaatimuksia rahoituskelpoisuuden osalta. Isojen muutosten aikaansaamiseksi tarvitaan reilua siirtymää.

Ruokaturvasta ja ruuantuottokyvystä huolehtiminen edellyttää selkeää näkymää ja kysyntälähtöistä tarkastelua siitä, missä ja miten ruokaa Suomessa pidemmällä tähtäimellä tuotetaan. Tulevaisuuden ruuantuotannon kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat: Mikä on maatalouden asema Suomessa? Mistä alalle saadaan uusia yrittäjiä? Mistä ruoka-alan kasvu syntyy? Miten elintarvikevienti saadaan kasvuun? Millaisia investointeja ala tarvitsee?

Lue koko politiikkasuositus https://www.ptt.fi/ptt-politiikkasuositus-maataloudesta-nuorille-luotava-luottamus-ruuantuotannon-tulevaisuuteen/