Uutinen
21.08.2023

Sopimuspohjat ja tarkistuslistat auttavat maatalousyrityksen johtamisessa

Menestyvät maatalousyrittäjät käyttävät tilan johtamisen tukena erilaisia kirjallisia suunnitelmia ja sopimuksia yleisemmin kuin heikosti menestyvät kollegansa.

Johtamista tukevien dokumenttien runsas käyttö on maamme maatiloilla kuitenkin edelleen verraten harvinaista, enemmistöltä puuttuvat kirjalliset suunnitelmat henkilö- ja tuotantoriskien hallintaan. Lisäksi kirjalliset sopimukset yhteistyötilojen tai urakoitsijoiden kanssa ovat myös yllättävän harvinaisia tilayhteistyön ja töiden ulkoistamisen yleisyydestä huolimatta.

– Sitä ei tiedetä, missä määrin edellä mainittuja asioita on tiloilla ylipäätään ajateltu, pohtii TTS Työtehoseuran erikoistutkija Janne Karttunen.

TTS:n toteuttamassa Digitaaliset tarkistuslistat ja sopimukset maatalousyrittäjän apuna – Digitsekki-hankkeessa kerätään helposti saataville ja tarvittaessa muokataan nykyisiä sekä rakennetaan uusia sähköisiä tarkistuslistoja ja sopimuspohjia käyttö- ja sovellusohjeineen. Hankkeen päärahoittaja on MMM.

Esimerkiksi urakointisopimuksia on ollut saatavana TTS:stä jo pitkään, ja ne on nyt linkitetty myös Digitsekki-hankkeen kotisivuille. Työn alla on yleinen tilayhteistyötä koskeva sopimuspohja. Hankkeen kotisivuilta löytyy nyt myös viisi työvoiman johtamista koskevaa tarkistuslistaa. Kuten edellä mainitut urakointisopimukset, myös nämä tarkistuslistat ovat täydennettäviä, tallennettavia ja tulostettavia pdf-lomakkeita.

Useilla alan työnantajilla on ilmennyt kehitettävää työntekijöiden perehdyttämisessä ja työnopastuksessa sekä muussa päivittäisjohtamisessa. Perehdyttäminen ja siihen kuuluva opetus ja ohjaus – työnopastus – on lakisääteistä työntekijöiden työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta.

– Tärkeitä asioita ei kannata jättää pelkästään muistin tai suullisten sopimusten varaan, muistuttaa Karttunen.

Lisätietoja:

janne.karttunen@tts.fi

Digitsekki-hankkeen kotisivut: www.tts.fi/tutkimus_ja_kehitys/tutkimushankkeet/maatalous/digitsekki