Uutinen
30.11.2023

Taloustohtorissa uusi Lypsykarjaneuvontatieto-palvelu

Sorkkasairaudet ovat yleinen ongelma lypsykarjatiloilla, ja ne heikentävät myös tilojen kannattavuutta. Luken, ProAgrian ja Faban Maatalouden Data-analytiikka -yhteishankkeessa tarkasteltiin ProAgrian ja Faban aineistojen perusteella lypsykarjan ennakoivien hoitotoimenpiteiden talousvaikutuksia. Tämän tutkimuksen mukaan ennakoiva sorkkahoito auttaa lypsykarjatilojen kannattavuuden parantamisessa. Aineistot ja tutkimustuloksia on nähtävillä Luken Taloustohtori-sivuston uudessa Lypsykarjaneuvontatieto-palvelussa

Kuva Erkki Oksanen, Luke

Taloustohtorin uuden palvelussa on yhdistetty ProAgrian talouden ja tuotannon aineistoja sekä Faban vuosittaisia hoito- ja jalostustietoja noin 200 lypsykarjatilalta. Luke yhdisti nämä aineistot ja teki niistä analyysit Taloustohtoriin.

Luotettavat terveys- ja taloustiedot tukevat lypsykarjatilojen toimintaa

Hankkeen avulla pyrittiin yhteensovittamaan lypsykarjatilan nopeatempoista päätöksentekoa, kuten sorkkaterveyttä edistäviä toimia, ja hitaammin realisoituvia talousvaikutuksia. Lypsykarjatila pystyy arvioimaan tekemiensä toimenpiteiden talousvaikutuksia vasta pidempiaikaisen, yhteneväisen talousseurannan avulla. 

– Ennakoiva terveydenhoito auttaa lypsykarjatiloja kannattavuuden parantamisessa, mutta ennakoivan terveydenhuollon taloudellisia vaikutuksia voidaan analysoida vasta, kun samoilta lypsykarjatiloilta on laadukkaat terveydenhuolto-, tuotanto- ja taloustiedot, toteaa Luken tutkija Mikael Dahlvik.

Aiemmissa tutkimuksissa osoitettu vasikkakuolleisuuden yhteys lypsykarjatilan kannattavuuteen oli selvästi havaittavissa tässä tutkimuksessa. Samantyyppinen yhteys oli myös havaittavissa sorkkaterveyden osalta, jolloin sekä tarttuvat että erityisesti ei-tarttuvat sorkkataudit heikensivät maatilan kannattavuutta. 

Lue lisää Luken tiedotteesta 30.11.2023