Uutinen
29.03.2022

Opinnäytetyö: Ternimaidon laatuun voi vaikuttaa!

Poikineen lehmän ternimaidon sisältämien vasta-aineiden määrään on mahdollista vaikuttaa jalostuksen keinoin, selvisi Savonia-ammattikorkeakoululle tehdyssä opinnäytetyössä. Tutkimuksessa verrattiin toimeksiantaja Semex Finland Oy:n markkinoimien Immunity+-sonnien sekä ei-Immunity+-sonnien tyttärien ternimaidon laatua. Ternimaidon vasta-ainepitoisuudet määritettiin Brix-mittareilla välittömästi ensimmäisen lypsyn jälkeen.

Immunity+-sonnien tyttärillä on erityisesti ensikkona selvästi ei-Immunity+-sonneista polveutuvia laumatovereitaan enemmän vasta-aineita ternimaidossa.  Myös myöhemmillä kausilla Brix-tulosten hajonta on Immunity+-sonnien tyttärillä pienempää kuin verrokkiryhmällä.

Käytännössä suurimpia ongelmia tiloilla aiheuttaa ternimaito, jossa vasta-ainepitoisuutta kuvaava Brix-luku on alle 19. Tätä käyttökelvotonta terniä Immunity+-sonnien tyttäristä antoi vain 14,7 %, kun taas ei-Immunity+-sonnien tyttärillä huonon ternimaidon osuus oli melkein neljännes, 23,1 %. Immunity+-sonnien tyttäret antoivat siis huomattavasti varmemmin käyttökelpoista ternimaitoa.

”Mitä vähemmän juottokelvottomia ternimaitoeriä tulee, sitä harvemmin vastasyntyneelle tarvitsee sulattaa parempaa tavaraa pakastimesta. Näin säästyy sekä työaikaa että energiaa”, huomauttaa opinnäytetyön tekijä Anu Tiikkainen.

Vaikuttaa myös siltä, että Immunity+-sonnien tyttäret kykenevät muodostamaan verrokkiryhmää enemmän ternimaidon vasta-aineita erityisesti vähemmän ideaalisissa poikimaolosuhteissa. ”Jos tilalla ei syystä tai toisesta pystytä panostamaan optimaalisiin poikimatiloihin ja mahdollisimman stressittömiin olosuhteisiin, Immunity+-sonneista voi olla apua niin lehmien yleiseen vastustuskykyyn kuin ternimaidon laatuunkin” toteaa Sari Alhainen Semex Finlandilta.

Vasikan kannalta on tärkeintä, että se saa riittävästi vasta-aineita passiivisen vastustuskyvyn muodostumiseen. Hyviä Brix-lukuja tavoiteltaessa lehmä kannattaa lypsää mahdollisimman pian, viimeistään kahden tunnin kuluessa poikimisesta, ja selvittää saadun ternimaidon laatu ennen juottoa esimerkiksi Brix-mittarilla. Vasta-ainepitoisuutta ei voi arvioida maidon värin tai paksuuden perusteella.

Tutkimuksessa oli mukana kolme yli sadan lehmän karjaa, joista saatiin yhteensä 86 näytettä. Brix-arvot vaihtelivat välillä 13–30, ja tuloksia arvioitiin myös tiineyden ja umpikauden keston, sekä haastattelututkimuksen perusteella.

Vastustuskyvyn jalostaminen. Isäsonnin Immunity+-statuksen vaikutus ternimaidon vasta-aineisiin – julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204195347

Opinnäytetyön julkistamistilaisuus keskiviikkona 13.4.2022 klo 9 Savonia ammattikorkeakoulun Iisalmen kampuksella luokassa F1027. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Zoomissa, osoitteessa https://savonia.zoom.us/j/716546188, salasana: LuvaONT