Uutinen
15.01.2024

Tule mukaan vahvistamaan suomalaista maatalouden Living lab -toimintaa – työpajasarja käynnistyy

Living lab -toiminta edistää tutkimuksen, kehityksen ja osaamisen monialaista tekemistä. Aidoissa ympäristöissä tuotettu tieto ja osaaminen palvelee käytännön toimijoiden tarpeita. Tule mukaan kehittämään suomalaista osaamista maatalouden Living labeista.

Tuotantoympäristöt, kuten maatilat, ovat oleellisia teknologisessa kehittämisessä ja tutkimuksessa, jotta tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä. Työpajan tavoitteena on tiivistää yrittäjien, tutkimuksen, neuvonnan ja koulutuksen keskinäistä yhteistyötä sekä tuoda yhtenäisyyttä suomalaiseen maatalouden Living lab-yhteistyömalliin peltoviljelyssä. Tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan, jotta maatalouden haasteita voidaan ratkoa monitieteisesti ja -alaisesti erilaisia teknologioita hyödyntäen. Nykyisellä rahoituskaudella on myös runsaasti rahoitusta tarjolla Living lab -toiminnan kehittämiseen ja vahvistamiseen, myös maatalouden parissa.

Työpajassa on alustus, joka inspiroi tunnistamaan hyötyjä LL -toiminnasta.

Toivomme laajasti osallistujia opetusmaatiloilta, tutkimustilaverkostosta, hankkeissa mukana olevilta tiloilta, tutkimuslaitoksista sekä koulutuksen ja neuvonnan parista.

Järjestäjä: Living lab -maatilojen datat käyttöön tiloilla, tutkimuksessa, koulutuksessa ja neuvonnassa (LivingLabData) -hanke (toteuttajat: Luonnonvarakeskus, ProAgria, Maanmittauslaitos, Tampereen yliopisto ja Savonia AMK, rahoittaja: Makera)

Ilmoittaudu mukaan täältä: Ilmoittautuminen LivingLabit käytännön ja tutkimuksen rajapinnassa -työpaja

Liittyvät aiheet