Uutinen
17.08.2022

Uusi markkinamarginaali näyttää naudanlihantuotannon talouden kehityksen

Luonnonvarakeskus on kasvattanut markkinamarginaalien tarjontaa naudanlihantuotannon laskennalla. Tähän saakka tuoteperheeseen ovat kuuluneet sika- ja siipikarjatalous sekä maidontuotannon tuotantosuunnat. Markkinamarginaalien avulla voidaan tarkastella maataloustuotteiden ja tuotantopanosten hintojen vaihtelun vaikutusta tuottajalle jäävään marginaaliin.

Maataloustuotteiden ja tuotantopanosten markkinoilla on nähty viimeisen vuoden aikana ennennäkemättömiä heilahduksia. Voimistuneen inflaation aikana sekä tuotantopanosten että tuottajahintojen trendi on ollut nouseva. Jos tarkastelussa on näistä vain toinen, syntyy helposti väärä käsitys tuotannon kannattavuuden suunnasta.

– Tuottajahintojen korotukset vuoden 2022 aikana ovat olleet edellisiin vuosiin nähden varsin suuria, mutta tuotannon kannattavuus ei silti yllä edellisvuosien tasolle. Tuotto- ja kustannuspuolta pitääkin tarkastella yhtä aikaa, toteaa ryhmäpäällikkö Olli Niskanen Lukesta.

Markkinamarginaalit sisältävät kunkin tuotantosuunnan keskeisimmän tuotteen hinnan, sekä tärkeimpien tuotantopanosten hinnat. Niiden avulla voidaan tarkastella hintojen vaihtelun vaikutusta tuottajalle jäävään marginaaliin. Puolueettomasti tuotettua tietoa voivat hyödyntää kaikki tuotannon kannattavuudesta kiinnostuneet.

– Marginaali mittaa tuotannon katetta, mutta se ei sisällä tietoa esimerkiksi työn ja pääoman kustannuksista. Lisäksi tilatasolla ratkaisut voivat vaihdella. Markkinamarginaali on puhtaasti markkinoilta tulevien riskien indikaattori. Se sopii tuotantosuuntatason tulojen ja muuttuvien kustannusten suhdannevaihtelujen seurantaan, Niskanen toteaa.

Uusi marginaali naudanlihantuotantoon

Luonnonvarakeskus on laskenut markkinamarginaaleja vuodesta 2015 alkaen sika- ja siipikarjatalouden, sekä maidontuotannon tuotantosuunnille. Tarjontaa on nyt lisätty naudanlihantuotannon marginaalia kuvaavalla indeksillä sekä vastaavalla tuotannon kustannuksia kuvaavalla kustannusindeksillä. Uuden indeksin kehitys ja toteutus tehtiin Private-Public-Partnership (PPP) yhteistyössä Luken, Atrian, HK:n ja Snellmanin kanssa.

– Naudanlihantuotanto on olennainen osa kotimaista kotieläintaloutta ja tarvitsee oman kannattavuusmittarin. On tärkeää, että alkutuotannossa hyvin tiedossa oleva vaikea kannattavuuden tilanne saadaan todennettua ja tilanteen kehitystä pystytään seuraamaan, toteaa johtaja Sinikka Hassinen Atria Nautasuomesta.

Marginaalien muodostus on koodattu verkkopalveluun, ja päivitykset tapahtuvat automaattisesti uusien indeksien julkaisun yhteydessä. Laskelmassa käytettävien hintojen taustalla ovat Luken ja Tilastokeskuksen relevantit viralliset hintatiedot tai indeksit. Kunkin kuukauden tilastotiedot tulevat saataville noin 45 vuorokauden viiveellä Tilastokeskuksen julkaisurytmin mukaisesti.