Uutinen
19.12.2022

Uusia ratkaisuja lannoitetuotannon ja kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttöön

Kaivosteollisuuden sivuvirroille, kuten sivukivelle ja rikastushiekalle, sekä lannoitetuotannossa syntyvälle kipsille löytyi monia innovatiivisia käyttökohteita Yara Suomi Oy:n toimeksiannosta järjestetyssä innovaatiokilpailussa eli hackathonissa.  

Innovaatiokilpailussa loppusuoralla olivat Oulun yliopistoa edustava tiimi, saarijärveläinen Reptail Oy, sekä Innovate in situ -tiimi, jossa on edustajat Helsingin yliopistosta ja Afry Oy:stä. Hackathon tuotti Yaralle hyviä ratkaisuehdotuksia haastavimmille sivuvirroille, sillä yhteistyötä kaikkien kolmen kanssa halutaan jatkaa. Innovate in situn ratkaisuehdotuksen keskiössä on saastuneiden maa-alueiden kunnostus rikastushiekan avulla ilman maamassojen kaivamista, kuljettamista ja uudelleensijoittamista.

Oulun yliopiston tiimi puolestaan haki ratkaisua kaivoksen sivuvirtojen yhä parempaan hyödyntämiseen suoraan lannoitteen raaka-aineena. Reptail taas kehitti ratkaisun kipsin käyttöön infrarakentamisessa. 

”Eniten ilahdutti, että kaikki kolme ehdotusta ovat täysin erilaisia, ne eivät sulje toisiaan pois. Sivukivelle meillä löytyy jonkin verran käyttöä omassa rakentamisessa, mutta nyt on tunnistettu käyttökohteita rikastushiekalle ja kipsille, joille ei aiemmin ole suurempaa hyödyntämiskohdetta löydetty. Emme halua hukata ratkaisuehdotusten potentiaalia. Tutustumme ideoihin nyt vielä tarkemmin ja mietimme, miten voimme tukea niiden edelleen kehittämistä, ja miten ne saadaan tuottamaan meille eniten arvoa. Hackathon-päivän mittaan ideat vielä jalostuivat, mikä ilahdutti. Tiimit hyödynsivät sparraushetkiä erinomaisesti”, sanoi kehityspäällikkö Lasse Oksanen Yara Suomi Oy:stä.

Hackathonin järjestivät Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavo yhdessä Maaseutuverkoston, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n ja Kasvu Openin kanssa. Hackathonin mahdollisti Maaseutuverkoston Vihreä kasvu -teemaryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on nostaa esiin uusia näkökulmia maaseudun kestävän kilpailukyvyn parantamiseksi sekä edistää uusien innovaatioiden käyttöönottoa. Vihreä kasvu -teemaryhmän toiminnassa pyritään yhdistämään ekologinen kestävyys alkutuotannon kannattavuuteen.

”Maaseutuverkoston näkökulmasta hackathonin tavoitteena olivat kestävät ympäristö- ja ilmastoratkaisut. Toimintatapana hackathon on loistava mahdollisuus alkuvaiheen yrityksille saada sekä kehityspanosta että kontakti asiakkaaseen. Ensikertalaisena hackathonin sparraajana ja tuomarina on ollut hienoa käydä keskusteluja monenlaisten osaajien kanssa ja antaa oma panos sparraajana ideoiden jalostamiseen”, kommentoi Maaseutuverkoston Vihreä Kasvu -työryhmän koordinaattori Timo Junnila.

”Hackathonin järjestäjänä meitä ilahduttaa poikkeuksellisen upea lopputulos, jonka myötä kaikkia kolmea ratkaisua lähdetään viemään käytännössä eteenpäin. Tämä osaltaan kuvaa sitä merkittävää ja monipuolista liiketoimintapotentiaalia, joka meillä Suomessa on liittyen bio- ja kiertotalouteen”, iloitsee Jamk Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen.

YaraHackathon 

Uutinen on julkaistu Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkosivustolla

Lisätietoja:

www.biopaavo.fi 

Annimari Lehtomäki, Johtava asiantuntija
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 464 2563
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lasse Oksanen, Kehityspäällikkö
Yara Suomi Oy
etunimi.sukunimi@yara.fi
p. 0503721075

Liittyvät aiheet